Καραντίνα 10 ετών για οφειλέτες του Δημοσίου που θα χαριστούν χρέη – Ό,τι αποκτούν θα κατάσχεται

Στην κατάσχεση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αποκτηθεί την επόμενη δεκαετία, από οφειλέτη που του χαρίστηκαν χρέη, θα προχωρά το δημόσιο.

Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Οικονομικών θέλει να δημιουργήσει μία προστατευτική ασπίδα για τα συμφέροντα του Δημοσίου, σε περιπτώσεις που χρέη οφειλετών χαρακτηριστούν ανεπίδεκτα είσπραξης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, για μία δεκαετία οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δεν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ή να εισπράξουν χρήματα από το ελληνικό Δημόσιο, ενώ όποιο περιουσιακό στοιχείο εισέρχεται στην κατοχή τους θα κατάσχεται.

Έλεγχοι και σε θυρίδες

Πριν όμως από το χαρακτηρισμό μίας οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης, οι έλεγχοι στην περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη θα είναι ενδελεχής, σε σημείο μάλιστα που θα ανοίγονται και τραπεζικές θυρίδες.

Ειδικότερα, το υπουργείο Οικονομικών θα ψάχνει όσους χρωστούν μέσω των ακόλουθων πληροφοριακών συστημάτων του:

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Taxis στα υποσυστήματα: μητρώου, εσόδων, δικαστικού, ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, εισοδήματος νομικών προσώπων, πρωτοκόλλου, άλλων φόρων

2. Πληροφοριακό σύστημα εισοδήματος φυσικών προσώπων

3. Περαίωση φυσικών προσώπων

4. Πληροφοριακό σύστημα οχημάτων

5. Πληροφοριακό σύστημα περιουσιολογίου (δηλώσεις Ε9 και εκκαθαρίσεις φόρου ακίνητης περιουσίας -ενιαίου τέλους ακινήτων για φυσικά πρόσωπα και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας φυσικών και νομικών προσώπων)

6. Ο.Π.Σ. Elenxis, στα υποσυστήματα: προφίλ φορολογούμενου και discoverer – αναφορές

7. Ηλεκτρονική υπηρεσία προβολής δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας

8. Στοιχεία συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών / Προμηθευτών

Επίσης θα γίνεται έλεγχος σε πληροφοριακά συστήματα εκτός Υπ. Οικονομικών:

9. Μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών,

10. Επιβεβαίωση στοιχείων ταυτότητας από την Ελληνική Αστυνομία,

11. Επιβεβαίωση στοιχείων μεταναστών από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επίσης, σε στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και τα οποία συλλέγονται από άλλους φορείς στα πλαίσια υποχρέωσης παροχής τους, όπως στοιχεία κίνησης πιστωτικών καρτών κλπ.

Ηλεκτρονική πηγή: moneyonline.gr