Αυτά που που θα μας συντροφεύουν από 01-01-2017, στο φορολογικό τοπίο…

Δύο μήνες περίπου πριν τη λήξη του 2016, ας ρίξουμε μια ματιά σε αυτά που «έρχονται», μαζί με τον νέο χρόνο και θα  συντροφεύουν τη καθημερινότητα μας στο 2017.
Όχι γιατί πιστεύουμε ότι και μέσα στο χρόνο που έρχεται δεν θα έχουμε νέες εκπλήξεις, απλά πάμε στα σίγουρα και σε αυτά που γνωρίζουμε σήμερα και την ώρα που γράφονται τούτες οι γραμμές.

Τα νέα (σίγουρα) Φορολογικά μέτρα από 01-01-2017

1. Καταργείται η έκπτωση 30% του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά, η οποία  διατηρείται μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους 2016. Ως εκ τούτου από 01-01-2017 σε όλα τα  νησιά του Αιγαίου, θα ισχύουν οι συντελεστές 6% 13% και 24%.

2. Αύξηση του  Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ):
-Στη βενζίνη,3 λεπτά ανά λίτρο
-Στο πετρέλαιο κίνησης, 8 λεπτά ανά λίτρο
-Στο υγραέριο κίνησης, 10 λεπτά ανά λίτρο
-Στον καπνό, από 157,70€ σε 170€ ανά 1000 γραμμάρια
-Στα τσιγάρα, ο αναλογικός φόρος από 20% σε 26%

3 Επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (νέος)  στον καφέ:
-Καβουρδισμένος καφές, 3€ ανά κιλό
-Μη Καβουρδισμένος καφές, 2€ ανά κιλό
-Στιγμιαίος καφέ, 2€ ανά κιλό
-Λοιπά παρασκευάσματα καφέ, 4€ ανά κιλό
Σύμφωνα με εκτιμήσεις η επιβολή του νέου αυτού φόρου θα επιβαρύνει με αυξήσεις κατά 10%-20% τις λιανικές τιμές πώλησης των διαφόρων ειδών καφέ.

4. Επιβάλλεται  Φόρος Κατανάλωσης (νέος)  στα υγρά αναπλήρωσης  των ηλεκτρονικών τσιγάρων:
10 λεπτά ανά ml υγρού.

5.Επιβάλλεται Αναλογικό τέλος(νέο) στη σταθερή τηλεφωνία: Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας με πρόσβαση σε υπηρεσίες φωνής ή/και ευρυζωνικής πρόσβασης (internet) και υπολογίζεται ως ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του πάγιου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας

6.Αυξάνεται η φορολόγηση των μερισμάτων στο 15% από 10%: Αφορά τη διανομή κερδών προηγουμένων φορολογικών ετών που η έγκριση της από τα όργανα που αποφασίζουν θα γίνει εντός του φορολογικού 2017.

7.Ενιαίο ποσοστό προκαταβολής φόρου εισοδήματος, για τις δηλώσεις του 2017 (Φορολογικό έτος 2016) 100%, ανεξαρτήτως είδους νομικής οντότητας ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σημειώνουμε ότι από τις 15 Οκτωβρίου 2016 αυξήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από 230€ σε 280€ ανά 1000 λίτρα.
και η μεγάλη μας απορία…
Ποιες ακριβώς θα είναι οι ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών και μελών εταιρειών από 01-01-2017

Εδώ περιμένουμε τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, ειδικά για τα μέλη των κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ), ενώ πιο καθαρά φαίνεται(?) είναι τα πράγματα για τους επαγγελματίες(ατομικές επιχειρήσεις) και τα μέλη των προσωπικών εταιρειών για τους οποίους γνωρίζουμε το (περίφημο)  ποσοστό του 26,95% !!!
Αλλά μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2017, που θα εφαρμοστεί ο Νόμος έχουμε πολύ χρόνο ακόμα…

Πηγή: foroline.gr