Υπολογισμός Ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ

Αμετάβλητες παραμένουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2016 η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς, καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές, βάση των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τομέας Σύνταξης Μηχανικών, Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών).
Σύμφωνα με ενημερωτική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, οι εισφορές παραμένουν όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31/12/2015, εξαιρούμενης της εισφοράς που καταβαλλόταν για την ειδική Προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και του κλάδου μονο-συνταξιούχων του ΤΣΑΥ, τα οποία καταργούνται από 1/1/2016.
Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναφέρονται στα ατομικά ειδοποιητήρια, έχει προκύψει από τα στοιχεία που περιέχονται στους φακέλους των ασφαλισμένων, η επικαιροποίηση των οποίων έχει ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο μέρος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνουν οι ασφαλισμένοι και του ελέγχου των Ταμείων υγείας.
Πηγή: naftemporiki.gr