Υπεγράφη η ανταλλαγή πληροφοριών Ελλάδας – ΗΠΑ σύμφωνα με τη νομοθεσία FATCA

•  Υπεγράφη τελικά στις 19 Ιανουαρίου 2017 η διακρατική συμφωνία (IGA) με τις ΗΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών, σε συνέχεια της νομοθεσίας FATCA των ΗΠΑ.

Το υπογεγραμμένο κείμενο της συμφωνίας προβλέπει πως , τόσο η Ελλάδα όσο και οι ΗΠΑ θα αποστέλλουν πληροφορίες αναφορικά με: τα προσωπικά στοιχεία των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων και των μερισμάτων, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.

Η συμφωνία επίσης αναφέρει ρητά ότι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να αποστέλλει στις ΗΠΑ το υπόλοιπο του λογαριασμού που διατηρούν Αμερικανοί πολίτες στην Ελλάδα. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται αν οι ΗΠΑ θα αποστέλλουν ομοίως στις ελληνικές αρχές το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν κάτοικοι της Ελλάδος σε λογαριασμούς των ΗΠΑ, αν και η συμφωνία διέπεται από την αρχή της αμοιβαιότητας.