Στις αναδιαρθρώσεις προβληματικών εταιρειών θα εστιάσει η Credicom

Aπό τον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ
Στην τελική ευθεία βρίσκεται το εγχείρημα μετασχηματισμού της Credicom σε τράπεζα επικεντρωμένη στην αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σχήμα έχει λάβει το «πράσινο φως» από τις ελληνικές αρχές και απομένει και η σχετική έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, κάτι που αναμένεται στα μέσα Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για την πρώτη σημαντική κίνηση που πραγματοποιείται στον τραπεζικό κλάδο μετά το ξέσπασμα της κρίσης και τη δραματική συρρίκνωση που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια. Στο νέο εγχείρημα θα μετέχει ως στρατηγικός επενδυτής η Atlas Merchant Capital, η οποία θα επενδύσει 100 εκατ. ευρώ. Η Atlas ιδρύθηκε το 2013 και επικεντρώνεται σε μακροχρόνιες επενδύσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα (τράπεζες, ασφάλειες κ.ά.).

Αμέσως μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων η «νέα» Credicom θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο να αντλήσει από επενδυτές πάνω από 300 εκατ. ευρώ. Στις επιτελικές θέσεις της νέας τράπεζας είναι ο κ. Ανθιμος Θωμόπουλος, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, και η κ. Αναστασία Σακελλαρίου πρώην διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ.

Η Credicom θα εστιάσει στην αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, όχι μόνο αγοράζοντας τμήμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων της αλλά και ενισχύοντάς τες με νέα κεφάλαια. Παράλληλα θα διευκολύνει την είσοδο στρατηγικών επενδυτών, οι οποίοι θα μετέχουν όχι μόνο ως χρηματοδότες αλλά και στην αναδιάρθρωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Σήμερα το συνολικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων επιχειρηματικών δανείων ανέρχεται στο 44,7% του συνόλου και αντιστοιχεί σε «κόκκινα» δάνεια ύψους 41,7 δισ. ευρώ. Από αυτά εκτιμάται ότι ένα 50% με 60% εμφανίζει θετικό EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) και με την κατάλληλη βοήθεια μπορεί να σωθεί και να επανέλθει στο «πράσινο». Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξουν κεφαλαιακή ενίσχυση, μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων, καθώς και γενικότερη επιχειρηματική αναδιάρθρωση.

Από την έντυπη έκδοση της “Καθημερινής”