Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης – Σημεία Προσοχής!!!

Το Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης, μέσω του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), εμπεριέχει κάποια σημεία που αξίζουν την προσοχή του ενδιαφερομένου.

Αναλυτικότερα

α) Το ΚΕΑ διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις.

1) Εάν κάποιος καταθέσει στο αρμόδιο όργανο του Δήμου έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας και, εάν διαπιστωθεί η ορθότητα τους εκδίδεται πράξη διακοπής της καταβολής.

2) Εάν διαπιστωθεί αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση για το Κ.Ε.Α. και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού κατά την διενέργεια των μηνιαίων διασταυρώσεων, ή μετά τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας, ή μέσω της επόμενης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).

3) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος, ο οποίος μπορεί να εργαστεί, δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση του που αφορά τη μηνιαία επίσκεψη στα Κέντρα Κοινότητας, τον ΟΑΕΔ ή τη μη εκούσια και αναιτιολόγητη παραίτηση από την εργασία του.

4) Εάν ο δικαιούχος αποβιώσει, η διακοπή γίνεται τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του. Σε περίπτωση που άλλο μέλος της οικογένειας του θανόντος μπορεί να γίνει δικαιούχος, πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική αίτηση.

5) Αν ο δικαιούχος αναχωρήσει για το εξωτερικό, από τον επόμενο μήνα της αποχώρησης του. Όμως το ΚΕΑ ΔΕΝ διακόπτεται, εάν ο δικαιούχος μεταβεί στο εξωτερικό για λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια.

6) Αν ο Δικαιούχος ή άλλο μέλος του νοικοκυριού ανακαλέσει την αίτηση, η διακοπή γίνεται από τον επόμενο μήνα από την ανάκληση.

β) Το ΚΕΑ αναστέλλεται σε δύο περιπτώσεις :

1) Σε περίπτωση που τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού δεν φοιτούν ή διακόπτουν την φοίτηση τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

2) Σε περίπτωση που τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, έως 45 ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, δεν εγγράφονται στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του Δήμου τους ή στα παραρτήματα αυτών.

 

Πέτρος Νταϊδης.