• Αυξάνονται τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων

Αυξάνονται τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, οι οποίες θα ενταχθούν στις περιφερειακές ενισχύσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Το ποσοστό ενίσχυσης της επένδυσης αυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στα εξής ποσοστά: 40% για τις μικρές επιχειρήσεις (από 30%), 30% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (από 20%), 20% για τις μεγάλες επιχειρήσεις (από 10%), σύμφωνα πάντα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο από 1.1.2017 έως 31.12.2020. Τα ποσοστά αυτά αφορούν τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στη Δυτική Αττική, στον Πειραιά και στα νησιά της Περιφέρειας Αττικής, και θα εφαρμόζονται από την αρχή του χρόνου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον χάρτη για πρώτη φορά από την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου διαφοροποιούνται τα ποσοστά ενίσχυσης σε ένα σημαντικό, αλλά και υποβαθμισμένο, τμήμα της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας.