• Πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών στο στόχαστρο του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Στο στόχαστρο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών. Από την αρχή του χρόνου τα κράτη-μέλη θα πρέπει να νομοθετήσουν μηχανισμούς και διαδικασίες που απαιτούνται για την εξασφάλιση πρόσβασης των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες σχετικές με «ξέπλυμα» χρήματος. Με την απόφαση αυτή, το Συμβούλιο εναρμονίζεται ακόμα περισσότερο στο πλαίσιο της στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η Ε.Ε. για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, για αποφυγή σκανδάλων όπως αυτό των Panama Papers