Μισθώσεις επιπλωμένων κατοικιών μέσω ψηφιακής πλατφόρμας τύπου AirBnB.

Σύμφωνα με τις διατάξεις που τέθηκαν σε ισχύ από 1.2.2.017 και αφορούν τις μισθώσεις επιπλωμένων κατοικιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας AirBnB, δημιουργείται ειδικό μητρώο σύμφωνα με το οποίο, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να εκμισθώνει έως δύο επιπλωμένα ακίνητα μέχρι 90 ημέρες (ή 60 ημέρες εάν το ακίνητο βρίσκεται σε νησί με έως 10.000 κατοίκους), εφόσον δεν παρέχονται υπηρεσίες πέραν των κλινοσκεπασμάτων.

Επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου ημερών μόνον εφόσον το σχετικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ/έτος. Το εισόδημα φορολογείται με τους συντελεστές του εισοδήματος από μισθώματα (15% – 45%). Επιπλέον, η συγκεκριμένη μίσθωση απαλλάσσεται του ΦΠΑ.