Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων

Οι εξαιρέσεις που υπάρχουν στο κανόνα της 5ετούς παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων κάνουν θολό το τοπίο στον προσδιορισμό των παραγραμμένων χρήσεων.

Σήμερα, κατά κανόνα παραγραμμένο θεωρείται το δικαίωμα του Δημοσίου να ελέγξει χρήσεις έως το 2010. Σύμφωνα με τη παράδοση των παρατάσεων όμως , το δικαίωμα του Δημοσίου παρατείνεται κατά δύο χρόνια, εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου.

Πολλές φορές η Διοίκηση επικαλείται αλλεπάλληλες παρατάσεις και εκδίδει νέες εντολές ελέγχου, όταν δεν έχει προλάβει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός της αρχικής προθεσμίας.

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ασφάλεια δικαίου έρχεται σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη πρακτική εκ μέρους του Δημοσίου.
Η ανασφάλεια δικαίου επιτείνεται με τη διάταξη του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η οποία θεσμοθετεί την 20ετή παραγραφή σε περίπτωση φοροδιαφυγής.