Προσφυγή στο ΣτΕ κατά των εισφορών για τα «μπλοκάκια»

Πυκνώνουν οι αντιδράσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές όσον αφορά τα «μπλοκάκια». Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προσφεύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας υποστηρίζοντας ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι αντισυνταγματικός, ενώ την ίδια ώρα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων διά του προέδρου της, Βασίλη Αλεξανδρή, απέστειλε επιστολή στον υφυπουργό Εργασίας Αν. Πετρόπουλο ζητώντας παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του 2016 και δυνατότητα αποπληρωμής τους σε 12 μηνιαίες δόσεις, χωρίς να επιβαρυνθούν οι ασφαλισμένοι.

Στην προσφυγή του στο ΣτΕ, το Οικονομικό Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών είναι αντισυνταγματικός καθώς παραβιάζει τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας. Επίσης υποστηρίζει ότι δεν προηγήθηκαν αναλογιστικές μελέτες από πλευράς της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι οι εισφορές πλέον αποτελούν δήμευση-αφαίμαξη του εισοδήματος των επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιμελητήριο, το συγκεκριμένο μέτρο οδηγεί στον διαχωρισμό των επιστημόνων σε δύο ταχύτητες, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνονται όλοι στις μεταβατικές διατάξεις για τα πέντε πρώτα χρόνια εφαρμογής του νόμου, κατά τα οποία προβλέπονται εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 50% των ασφαλιστικών εισφορών, ανάλογα με το εισόδημα.

Τέλος το Οικονομικό Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά κοροϊδεύει τους νέους επιστήμονες σχετικά με το θέμα των εκπτώσεων, αφού τους εξαναγκάζει να τα επιστρέφουν εντόκως. Από την πλευρά τους, οι δικηγόροι ζητούν παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2016. Η προθεσμία λήγει στις 28 Φεβρουαρίου του 2017 και η χορήγηση παρατάσεων αποτελεί, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, πάγια τακτική τα τελευταία χρόνια. Επίσης ζητείται η καταβολή των εισφορών σε 12 μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους, με το σκεπτικό ότι υπάρχει υποχρέωση «ταυτόχρονης καταβολής, τόσο των εισφορών του παρελθόντος έτους, όσο και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών βάσει του ν. 4387/2016».