Περιουσία-καταθέσεις. Το …άλλο «πόθεν έσχες» και με διασταυρώσεις εξπρές

Όπως είπε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, το προσεχές διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία η Εφαρμογή Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας, μέσω της οποίας θα αντλούνται από τους ελεγκτές-χρήστες:

1. Τα πρωτογενή δεδομένα, που απέστειλαν τα πιστωτικά ιδρύματα σε ενιαίο κωδικολόγιο το οποίο φτιάχτηκε από στελέχη της ΑΑΔΕ σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα.

2. Τα δηλωθέντα εισοδήματα του εκάστοτε ελεγχόμενου, για την περίοδο που ελέγχεται, ώστε όλα αυτά να μπουν σε μία αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων (τραπεζικών και φορολογικών), με τον προσδιορισμό των πρωτογενών καταθέσεων, για κάθε ελεγχόμενο, μέσω αυτοματοποιημένων ελεγκτικών εντολών, μέσω queries, ώστε να φτάνουμε σε αυτά που έχουν φορολογικό ενδιαφέρον για μας.

Το σύστημα, όπως είχε γράψει το Euro2day.gr, στα τέλη του περασμένου έτους είχε δοκιμαστεί σε πιλοτική λειτουργία στη βάση του 1.270.000 ΑΦΜ που προέρχονται από την ενοποίηση όλων των λιστών πιθανής φοροδιαφυγής, προκειμένου με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου να εντοπιστούν ακριβώς εκείνες οι περιπτώσεις που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες διάπραξης σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Το σύστημα δοκιμάστηκε και όπως είπε ο κ. Πιτσιλής, από τη διαδικασία αυτή δεν διαπιστώθηκαν αστοχίες στις παραμέτρους του λογισμικού, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις συναλλαγές των επενδυτικών προϊόντων, μέσω των κινήσεων των καταθετικών λογαριασμών. Εξαιρούνται, επίσης, δάνεια απ’ όλες αυτές τις κινήσεις.

Ο κ. Πιτσιλής διευκρίνισε ότι οι μαζικές διαφορές συνιστούν την αρχική εκτίμηση ενδεχόμενων διαφορών μεταξύ πρωτογενών καταθέσεων και δηλωθέντων εσόδων και όχι ολοκληρωμένο έλεγχο, που προσδιορίζει ποσό για την έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρων, ενώ ταυτόχρονα η εξατομικευμένη χρήση της Εφαρμογής από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνιστά ελεγκτικό εργαλείο για την επίσπευση και αρτιότητα των διενεργούμενων ελέγχων.

Το νέο σύστημα αναμένεται να παραδοθεί με επικαιροποιημένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ εντός των επομένων ημερών, διαμέσου ασφαλούς διασύνδεσής της με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα.

Μετά την πρώτη πιλοτική εκπαίδευση 131 ελεγκτών το φθινόπωρο του 2016, από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά η πρώτη σειρά πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων από το ΕΚΔΔΑ για την ορθή λειτουργία και εφαρμογή του λογισμικού αυτού.

πηγή: www.euro2day.gr