ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 20.000€ ΚΑΙ ΑΝΩ

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας Κο Δημήτρη Παπαδημητρίου ,οι επιχειρήσεις που έχουν χρέη από δάνεια και οφειλές σε Ασφαλιστικά ταμεία,Εφορία, τράπεζες ,προμηθευτές θα μπορούν πλέον να τις ρυθμίζουν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Το ελάχιστο όριο συνολικών οφειλών προκειμένου να ενταχθεί μια επιχείρηση ( συμπεριλαμβάνονται και οι ατομικές) στην συγκεκριμένη ρύθμιση ορίζεται από 20.000 € και άνω έως και 31/12/16.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση ένταξης στον συγκεκριμένο εξωδικαστικό μηχανισμό στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναμένεται να δημιουργηθεί σε περίπου ένα 6 μηνο μέσω ενός ειδικού πληροφοριακού συστήματος . Ο αριθμός των αιτήσεων αναμένεται να είναι μεγάλος μιας και αρκετές επιχειρήσεις είναι υπερχρεωμένες και υπερδανεισμένες.

Βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα σύμφωνα με το νομοσχέδιο είναι να χαρακτηρίζεται η επιχείρηση βιώσιμη και να έχει καταφέρει να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα από τα έσοδα της μέσα στην τελευταία 3ετία. Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία, αρκεί και το 60 % των πιστωτών της επιχείρησης να συναινέσουν ώστε να υπαχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εξαιρούνται οι μικροί πιστωτές οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικούν στο ακέραιο τις απαιτήσεις τους.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα ρυθμίζονται χρέη σε Ασφαλιστικά Ταμεία και Δημόσιο μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή τα 50 € .Θα υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής οφειλών , μεγάλες μειώσεις επιτοκίων και επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής.

Κάποιες άλλες ελαφρύνσεις που θα υπάρξουν, θα αφορούν ¨κούρεμα¨ του 95% των οφειλών προς το Δημόσιο από πρόστιμα, των τόκων υπερημερίας ,στον Φ.Π.Α. και στον Φ.Μ.Υ. ,και 85% στα χρέη προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.( εξαιρούνται οι μη καταβληθείσες εισφορές ).Επίσης από το κούρεμα εξαιρούνται οι οφειλές προς τους μικρούς προμηθευτές της επιχείρησης.

Μια τέτοια ρύθμιση χρεών θα δώσει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να πάρουν μία ¨ανάσα¨ και να ορθοποδήσουν επιχειρηματικά και πάλι. Η ένταξη στο νομοσχέδιο θα πραγματοποιείται εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναμένεται είναι μεγάλη.