Οι 120 δόσεις για οφειλές προς το δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία

Ψηφίστηκε τελικά ο Νόμος 4469/2017 για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Πριν αναφερθώ σε κάποια σημεία του που αληθινά αδυνατώ να καταλάβω, ας δούμε συνοπτικά τι προβλέπει:

Κάθε φυσικό και κάθε νομικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 47 του Ν.4172/2013 μπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών με τις εξής τρεις προϋποθέσεις:

 1. Να είχε οφειλές στις 31/12/2016 σε τράπεζες ή Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΟΤΑ ή πιστωτές με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών
 2. Οι συνολικές οφειλές του να ξεπερνούν τις 20.000€
 3. Για όποιον τηρεί απλογραφικό σύστημανα έχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία από τις τρεις – πριν την υποβολή της αίτησης – χρήσεις, ενώ για όποιον τηρεί διπλογραφικό σύστημα μπορεί να υπαχθεί εφόσον σε μια από τις τρεις τελευταίες – πριν την υποβολή – χρήσεις:
  α) έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
  β) έχει θετική καθαρή θέση.

Άρα, η πρώτη εξαίρεση παρέχεται μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, χωρίς εμπορική ιδιότητα.

Ποια είναι αυτά;

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ήδη καταργημένο άρθρο 48 του Ν. 2238/1994, δηλαδή ιατροί, οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, ψυχολόγοι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, οικονομολόγοι, λογιστές, φοροτεχνικοί, δημοσιογράφοι, κ.λπ.

Ποιοι μπορούν να υπαχθούν;

Όσοι κατά την 31/12/2016 είχαν οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση με καθυστέρηση 90 ημερών, όσοι είχαν οφειλές και τις ρύθμισαν μετά την 1/7/2016 ή είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή σε Ασφαλιστικό Φορέα ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και να υπαχθούν στη ρύθμιση:

α) όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση για να πτωχεύσουν, εκτός κι εάν παραιτηθούν από την πτώχευση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

β) όσοι έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, εκτός κι εάν υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών ή εάν είναι νομικό πρόσωπο αποφασιστεί η αναβίωσή του πριν την υποβολή της αίτησης

γ) όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή (εκτός ΦΠΑ, ΦΚΕ, κ.λπ.)

δ) όσοι έχουν νομιμοποιήσει έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Από την ημερομηνία που ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος με τα στοιχεία είναι πλήρης, την κοινοποιεί εντός 2 ημερών σε όλους τους πιστωτές.

Από την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης και για χρονικό διάστημα 70 ημερών, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη (και από το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς).

Ένα σημείο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη, ώστε αυτός να παραμείνει στη ρύθμιση:

Έχει δικαίωμα να χάσει μέχρι τρεις (3) δόσεις, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή απώλεια ρύθμισης, έρχεται κι όταν ο οφειλέτης δεν εξοφλεί ή δεν ρυθμίζει τις οφειλές του ή δεν υποβάλλει τις φορολογικές του δηλώσεις, ΑΠΔ, κ.λπ. μετά τις 31/12/2016.

Το Δημόσιο και οι Ασφαλιστικοί Φορείς μπορούν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση οφειλών, καθώς και στη δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλών.

Η αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο είναι μηνιαία και δεν μπορεί να ξεπερνά τις 120 δόσεις, ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50€.

Ειδικά για τις οφειλές εκείνες όπου το ποσό της βασικής οφειλής προς το Δημόσιο είναι μέχρι 20.000€, η αποπληρωμή έχει ως εξής:

α) για οφειλές έως 3.000€ γίνεται σε 36 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50€

β) για οφειλές άνω των 3.000€ γίνεται σε 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση τα 50€

Και στις δυο ως άνω περιπτώσεις, δεν μπορεί να γίνει διαγραφή βασικής οφειλής, ενώ σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η διαγραφή ασφαλιστικών εισφορών.

Ένα ζήτημα, στο οποίο μάλιστα δόθηκε και έμφαση στην ομιλία του αρμόδιου Υπουργού κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ήταν αυτό των «κλειστών επιχειρήσεων».

Όπως ανέφερε:

«Υποστηρίχθηκε επίσης ότι δεν πρέπει να αποκλείονται από τον μηχανισμό οι κλειστές επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα δεν αποκλείονται, καθώς μια επιχείρηση, που διέκοψε την επιχειρηματική της δραστηριότητα, μπορεί να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών και έτσι να μεταπέσει στην κατηγορία της ανοικτής επιχείρησης.

Προκειμένου μάλιστα να αποτρέψουμε τον κίνδυνο ερμηνευτικών αμφισβητήσεων ως προς τη δυνατότητα της κλειστής επιχείρησης να υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών και να ενταχθεί στο μηχανισμό, υποβάλλουμε σχετική νομοτεχνική βελτίωση, όπου προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.»

Μάλλον τον κύριο Υπουργό δεν τον ενημέρωσαν σωστά για το τι ισχύει.

Για την έναρξη ατομικής επιχείρησης εκ νέου, θα πρέπει να γνωρίζει τα παρακάτω:

α) Χρειάζεται έδρα, δηλαδή μισθωτήριο, πληρωμή προκαταβολής, ελάχιστος χρόνος μισθίου, σύνδεση ΔΕΗ, κ.λπ.

β) Σε μία επιχείρηση που έχει κάνει διακοπή εδώ και χρόνια, πώς θα υπάρχει η δυνατότητα να αποδείξει ότι είναι «βιώσιμη», και, το ουσιαστικότερο όλων,

γ) για την έναρξη στη ΔΟΥ, ανάμεσα στα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι και βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα, το πρώην ΤΕΒΕ, που την εκδίδει μόνο στην περίπτωση που κάποιος εξοφλήσει ή ρυθμίσει την οφειλή του.

Τι λέμε λοιπόν στο 50% των επιτηδευματιών;

«Πήγαινε στον ΕΦΚΑ και πλήρωσε τις οφειλές σου ή ρύθμισε σε 12 δόσεις, ώστε να μπορείς να κάνεις αίτηση για να δεις εάν μπορείς να ρυθμίσεις με βάση τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.»

Αντίθετα, στα νομικά πρόσωπα δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης από τον Ασφαλιστικό Φορέα κατά τη διάρκεια της αναβίωσης και αποτελεί άνιση μεταχείριση μεταξύ επιτηδευματιών, ανεξάρτητα της μορφής των επιχειρήσεων.

Ειδικά στα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, τα πράγματα είναι απλά, αφού είναι αποδεκτή η απόφαση 460/29.09.2015 του ΓΕ.ΜΗ., την οποία και παραθέτουμε:

___________________________________________________________________________

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ.Πρωτ.: 460

ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

Θέμα: Λήξη διάρκειας και αναβίωση εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………… ΟΕ».

Σχετικά: Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ΑΠ εισερχομένου στο ΕΣ 418/16-09-2015

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θέτετε τα εξής ερωτήματα «α) Είναι δυνατή η τροποποίηση του καταστατικού-παράταση διάρκειας της εταιρείας μετά τη λήξη του ορισμένου χρόνου της ή λογίζεται ως αναβίωση της εταιρείας (εφόσον βέβαια δεν έχει αρχίσει η διανομή της εταιρικής περιουσίας) β) Τι είδος συμφωνητικό (τροποποίησης ή αναβίωσης) θα πρέπει να προσκομίσει η εταιρεία για τη σχετική ανακοίνωση και ποιο το περιεχόμενο αυτής και γ) και πώς ενεργούμε σε παρόμοια περίπτωση για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες;», σας γνωρίζουμε ότι η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 1. Κατ΄ αρχήν πρέπει να εξεταστούν οι προβλέψεις του καταστατικού, σχετικά με τη λύση της εταιρείας μετά την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της και τη δυνατότητα παράτασης αυτής. Εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου, ως κατωτέρω.
 2. Πριν να εξεταστεί αν έχει εφαρμογή του άρθρο 769 ΑΚ περί εταιρειών γενικά, θα πρέπει να εξεταστούν πρώτα τα ειδικότερα για τις προσωπικές εταιρείες άρθρα του Ν.4072/2012 και συγκεκριμένα τα άρθρα 259-268. Στα άρθρα αυτά ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «η ομόρρυθμη εταιρεία λύεται α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της…» και ότι «Αν σε περίπτωση λύσης της εταιρείας οι εταίροι δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση»
 3. Η διαδικασία για τη θέση μιας εταιρείας, είτε προσωπικής είτε κεφαλαιουχικής, σε λύση και εκκαθάριση για οποιονδήποτε λόγο, καθώς και οι ενέργειες της κατά περίπτωση αρμόδιας ΥΓΕΜΗ περιγράφονται αναλυτικά στην εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή με ΑΠ Κ2-1493/11-4-2014 (ΑΔΑ ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε), η οποία και σας έχει κοινοποιηθεί αρμοδίως
 4. Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον η διάρκεια της εταιρείας έχει παρέλθει, από 2-11-2014 βρίσκεται σε κατάσταση λύσης και εκκαθάρισης. Η ΥΓΕΜΗ οφείλει να αλλάξει αυτεπάγγελτα την κατάσταση της εταιρείας σε «λύση και εκκαθάριση», ακολουθώντας πάντα τη διαδικασία για τις αυτεπάγγελτες καταχωρίσεις που περιγράφεται στο άρθρο 11 του Ν. 3419/2005 , και ιδίως της παρ. 3 αυτού
 5. Η εταιρεία μπορεί να αναβιώσει, όπως έχει γίνει δεκτό από τη νομολογία, ενώ βρίσκεται σε στάδιο εκκαθάρισης, αρκεί να υπάρχει ομόφωνη απόφαση των εταίρων, να μην έχει αρχίσει η διανομή της περιουσίας της και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.
 6. Όπως σαφώς ορίζεται στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.3419/2005, η τροποποίηση καταστατικού επέρχεται από την καταχώριση στο ΓΕΜΗ. Συνεπώς, τυχόν ιδιωτικό συμφωνητικό αναβίωσης της εν θέματι εταιρείας (καθώς και το νέο καταστατικό με ενσωματωμένες τις αλλαγές που προκύπτουν από το ιδιωτικό συμφωνητικό) έχει ισχύ από την καταχώρηση του στο ΓΕΜΗ και όχι αναδρομικά από την ημερομηνία του συμφωνητικού ούτε, φυσικά από τη σύσταση της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Σφακιανάκης

___________________________________________________________________________

Καμία μνεία δεν γίνεται για εκείνα τα νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν προχωρήσει σε οριστική λύση και διακοπή εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ.

Αυτές θα μπορούν να υπαχθούν;

Το ΓΕ.ΜΗ. υπό προϋποθέσεις τους επιτρέπει την αναβίωση. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός τι θα κάνει;

του φοροτεχνικού Παναγιώτη Παντελή

πηγή: www.e-forologia.gr