Μαύρα μαντάτα για Έλληνες που έχουν εικονικές επιχειρήσεις στη Βουλγαρία

Στο «μικροσκόπιο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν μπει 70 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων με έδρα τη Βουλγαρία προκειμένου να διαπιστωθεί αν δραστηριοποιούνται πραγματικά στη γείτονα χώρα ή έχουν κάνει εικονική μεταφορά.
Ο έλεγχος των εταιρειών, σύμφωνα με την Καθημερινή, θα φτάσει μέχρι και το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.
Οι ελεγκτές εστιάζουν στον έλεγχο του συνόλου των κινήσεων των εν λόγω εταιρειών, στη δραστηριότητα εκτός Βουλγαρίας, στις τραπεζικές κινήσεις τους στην αλλοδαπή, καθώς και στις ημέρες διαμονής τους στη Βουλγαρία και στους υπαλλήλους που δηλώνουν ότι απασχολούν.
Σημειώνεται ότι το φορολογικό περιβάλλον στη γειτονική χώρα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να πληρώνουν εξοντωτικούς φόρους και εισφορές, καθώς ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής στη Βουλγαρία είναι 10% ενώ ο φόρος στα μερίσματα 5%
Από τα πρώτα αποτελέσματα προκύπτει ότι για το 80% των επιχειρήσεων η μεταφορά έδρας είναι εικονική και σε αυτές τις επιχειρήσεις αναμένεται και να επιβληθούν τσουχτερά πρόστιμα και να φορολογηθούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από το ελληνικό Δημόσιο.
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων και εφόσον τα αποτελέσματα αποδείξουν ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τις 70 επιχειρήσεις είναι σωστή, ο έλεγχος θα επεκταθεί στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται όχι μόνο στη Βουλγαρία αλλά και στην Κύπρο.