Στην περίπτωση που μπορείτε να πληρώσετε τους φόρους σας…


Στις τράπεζες, στα ΕΛΤΑ και με όλους τους πρόσφορους τρόπους που διαθέτουν αυτά μπορούν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τους φόρους, ακόμη και τις οφειλές τους που βρίσκονται σε ρύθμιση.

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Ανεξάρτητης Αρχής, για κάθε οφειλή υπάρχει μοναδικός κωδικός τον οποίο πρέπει να εκτυπώσουν από το Taxis. Παρακάτω παρατίθενται οδηγίες για την πληρωμή των φόρων με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων

– Πού μπορούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι τις βεβαιωμένες στις ΔΟΥ οφειλές;

– Oι φορολογούμενοι υποχρεούνται να εξοφλούν τις οφειλές τους στους φορείς είσπραξης, τράπεζες και ΕΛΤΑ, με τη χρήση μοναδικού κωδικού για κάθε βεβαιωμένη οφειλή, ο οποίος ονομάζεται Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) και Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ) για τις οφειλές που τελούν σε νομοθετική ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής.

Ο κωδικός αυτός ακολουθεί την οφειλή μέχρι την εξόφλησή της. Οι τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ, που συμμετέχουν στην είσπραξη, δεν μπορούν να αρνηθούν την είσπραξη εάν ο υπόχρεος προς καταβολή δεν τηρεί λογαριασμό σε αυτά, ούτε να του επιβάλουν κάποιας μορφής οικονομική επιβάρυνση.

– Πώς πραγματοποιείται η πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών με την Ταυτότητα Οφειλής;

– Ο οφειλέτης δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο είτε μέρος της οφειλής ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής, επιλέγοντας το τραπεζικό ίδρυμα ή τα ΕΛΤΑ που επιθυμεί, καθώς και τον τρόπο πληρωμής (πληρωμή σε κατάστημα ή χρήση των εναλλακτικών τρόπων πληρωμής που παρέχονται από τους φορείς είσπραξης). Η δυνατότητα που δίνεται για πληρωμή μέρους δόσης δεν συνεπάγεται και απαλλαγή από τις ισχύουσες διατάξεις περί μη εμπρόθεσμης καταβολής οφειλής.

– Πού μπορεί ο φορολογούμενος να βρει τους κωδικούς Ταυτότητας Οφειλής και Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής;

– Ο υπόχρεος ενημερώνεται για τους κωδικούς με τους παρακάτω τρόπους:

• Με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΑΑΔΕ: www.aade.gr, όπου παρέχεται η δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη να λαμβάνει πληροφορίες για τις οφειλές και τις τυχόν ρυθμίσεις του, για τους κωδικούς Τ.Ο. και ΤΡΟ, που αντιστοιχούν σε αυτές, όπως και η δυνατότητα εκτύπωσης των κωδικών αυτών.

• Για κάθε νέα οφειλή που βεβαιώνεται, για ενημέρωση του φορολογουμένου, εκδίδεται η ατομική ειδοποίηση από τη ΔΟΥ ή μέσω του οικείου πληροφοριακού συστήματος στον δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός Ταυτότητας Οφειλής.

Πηγή : Έντυπη Καθημερινή