Πιο εύκολα θα χάνεται η ρύθμιση των 100 δόσεων από 1/1/2018 – Το νέο καθεστώς

Αυστηρότερα γίνονται από το 2018 τα κριτήρια για τη διατήρηση της ρύθμισης των 100 δόσεων, η οποία θα χάνεται πιο εύκολα σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2018, η ρύθμιση θα χάνεται αυτόματα εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει να πληρώσει μια νέα οφειλή του προς το Δημόσιο έστω και μία μέρα.

Για να μην χαθεί η ρύθμιση, θα πρέπει η νέα οφειλή να μην καταστεί ληξιπρόθεσμη και να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να αυξηθεί στις 24 εάν πρόκειται για έκτακτο φόρο.

Αίτηση στη ΔΟΥ

Η αίτηση για την πάγια ρύθμιση υποβάλλεται μόνο στις ΔΟΥ και όχι ηλεκτρονικά και προϋποθέτει τη συμπλήρωση ενός πολυσέλιδου εντύπου για τον έλεγχο των οικονομικών δεδομένων του φορολογούμενου.

Εκεί θα πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά των οικονομικών δεδομένων του, ώστε να διαπιστωθεί η αδυναμία του για αποπληρωμή της οφειλής κανονικά και χωρίς τη ρύθμιση.

Εξάλλου, προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία.

Πηγή : moneyonline.gr