Χαράτσι 500 ευρώ σε κάθε ακίνητο μέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας – Νομοσχέδιο

Στα 500 ευρώ το λιγότερο θα διαμορφωθεί το κόστος έκδοσης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων, το οποίο θα καθιερωθεί με την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου του υπ. Περιβάλλοντος.Πρόκειται για το ελάχιστο κόστος που εκτιμούν μηχανικοί ότι θα επιβαρύνει κάθε ακίνητο, κι αυτό στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία πολεοδομική παράβαση.

Διότι αν υπάρχει, το κόστος θα αυξάνεται σημαντικά. Η υποχρέωση εγγραφής σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, θα πρέπει να γίνει εντός των προσεχών 5 ετών.

Επιπλέον, θα υπάρχει επανέλεγχος του κτιρίου κάθε πέντε χρόνια, δηλαδή θα υπάρξει νέα επιβάρυνση πέραν της αρχικής.Με το ίδιο νομοσχέδιο εισάγεται η υποχρέωση έκδοσης βεβαίωσης περί μη ύπαρξης πολεοδομικών παραβάσεων και για κάθε ακίνητο που μισθώνεται στην επικράτεια.

Τι είναι η ταυτότητα κτιρίου

Η ταυτότητα κτιρίου θα είναι ένας «φάκελος» όπου θα περιλαμβάνεται σειρά εγγράφων και στοιχείων για κάθε κτίριο της χώρας.

Oι ιδιοκτήτες θα πρέπει να συγκεντρώσουν την οικοδομική άδεια του κτιρίου και τα σχέδια αυτής, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον υπάρχει, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων, τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική κατάσταση, το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται (π.χ. σε περιπτώσεις αυθαιρέτων), τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν, και τέλος το πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας κτιρίου, το οποίο εκδίδεται από τον ελέγχοντα μηχανικό.

Επί της ουσίας, ζητείται από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων να συγκεντρώσουν και να εκδώσουν μεγάλο μέρος των πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που μέχρι σήμερα χρειάζονταν μόνον όσοι προχωρούσαν σε πωλήσεις ακινήτων.

Πηγή : moneyonline.gr