Έσοδα 200 εκατ. από την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Το ποσό των 200 εκατ. ευρώ έχει εισέλθει στον κρατικό κορβανά (έχουν βεβαιωθεί 316 εκατ. ευρώ) από τους φορολογουμένους που έκαναν χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης για την αποκάλυψη αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Καθημερινή”, το μεγαλύτερο ποσοστό των 53.000 φορολογουμένων που εντάχθηκαν στην ανωτέρω ρύθμιση δεν παρουσιάστηκε οικειοθελώς αλλά αντίθετα κλήθηκε από την εφορία να δώσει εξηγήσεις, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε αναντιστοιχία δηλωθέντων και περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, χρήση της διάταξης έκαναν και οι φορολογούμενοι στους οποίους είχε προσδιοριστεί φόρος με βάση τα ευρήματα του ελέγχου. Όσοι λοιπόν έσπευσαν στην εφορία, το έπραξαν για να πληρώσουν λιγότερους φόρους σε σχέση με το υφιστάμενο σύστημα (αυξημένα πρόστιμα μέχρι και 120%).

Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχουν εμφανιστεί –μέχρι στιγμής τουλάχιστον– φορολογούμενοι για να αποκαλύψουν αδήλωτα εισοδήματα.

Όσοι εμφανίστηκαν οικειοθελώς, προχώρησαν σε μικροδιορθώσεις παλαιότερων δηλώσεων από τους οποίες το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει κανένα όφελος.

Όπως αναφέρει η “Καθημερινή”, το ποσό που έχει εισπραχθεί είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μάλιστα ξεπερνά τις προσδοκίες της φορολογικής διοίκησης που υπολόγιζε να εισπραχθούν 200 εκατ. ευρώ Ωστόσο, επικρατεί προβληματισμός στη φορολογική διοίκηση, καθώς αρκετά από τα ποσά που έχουν εισπραχθεί δεν αποκλείεται να επιστραφούν, καθώς οι χρήσεις που ελέγχθηκαν ενδέχεται να έχουν παραγραφεί σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων:

1. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί 53.000 φορολογούμενοι.

2. Το ποσό που έχουν αποκαλύψει-αποδεχθεί ανέρχεται στα 3,67 δισ. ευρώ (μέχρι 9/6/2017).

3. Έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής 200 εκατ. ευρώ.

4. Τα ποσά που αποκαλύπτονται κυμαίνονται από 100.000 έως 300.000 ευρώ.

Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση πρέπει να πληρώσουν τον φόρο που προκύπτει σε 30 ημέρες ή διαφορετικά να υπαχθούν στη ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εφορία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, εκτός των στοιχείων που θα αποκαλύψουν οι φορολογούμενοι, συνολικά των εισοδημάτων τους και των περιουσιακών τους στοιχείων ακόμα και για τη χρήση που αφορά η δήλωση που θα υποβάλουν. Επί της ουσίας, η υποβολή της εθελουσίας δήλωσης δεν σημαίνει ότι παράγεται οριστικό αποτέλεσμα για τον φορολογούμενο και τις επιχειρήσεις.

Πηγή : capital