Φοροδοξίες, 30.07.2017

Γνωρίζετε ότι…

  • Η έρευνα International Business Report της Grant Thornton αποτυπώνει το επιχειρηματικό κλίμα,
  • όπως εξάγεται από την πραγματοποίηση συνεντεύξεων σε περισσότερα από 2.500 ανώτατα στελέχη
  • εισηγμένων και μη εταιρειών παγκοσμίως. Σταχυολογούμε παρακάτω κάποια ενδιαφέροντα σημεία.

Αβεβαιότητα και παγκόσμια οικονομία: Η αβεβαιότητα στο πολιτικό κλίμα και στις σχέσεις

μεταξύ των κρατών σε διεθνές επίπεδο επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια οικονομία.

Το ενδεχόμενο της διάλυσης του Συμφώνου Συνεργασίας των δυο πλευρών του Ειρηνικού

προκαλεί κλυδωνισμούς στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ασίας και του Ειρηνικού.

Ιδιαίτερη ανησυχία επίσης δημιουργεί η επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας του

Ελεύθερου Εμπορίου της Βόρειας Αμερικής, καθώς και η αλλαγή της πολιτικής

επιβολής δασμών από τις Η.Π.Α., κατόπιν των εξαγγελιών της νέας κυβέρνησης.

Η επίδραση φάνηκε ήδη στο Μεξικό, όπου δεν σημειώθηκε μόνο θεαματική πτώση

του εθνικού νομίσματος (πέσο) έναντι του δολαρίου, αλλά κατακρημνίστηκε και η επιχειρηματική αισιοδοξία.

3,4% αύξηση της αισιοδοξίας για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2017: Σε παγκόσμιο επίπεδο,

οι επιχειρήσεις είναι κατά κύριο λόγο αισιόδοξες για το μέλλον, με την προσδοκία ότι θα αρθεί το

κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην αγορά.  Συγκεκριμένα, σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2016,

η αισιοδοξία των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, από (43% σε 51%), στις Η.Π.Α.

και κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες, από (43% σε 51%), στην Κίνα. Παρόλα αυτά, πολλές

ανεπτυγμένες οικονομίες της Ασίας και του Ειρηνικού, όπως η Ιαπωνία και η Ρωσία

αναφέρουν αρνητικές προβλέψεις, με την επιχειρηματική αισιοδοξία στη Ρωσία να

μειώνεται κατά 13% και να φτάνει σε ποσοστό το -7%.

Θετικές προσδοκίες σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη: Αισιοδοξία σημειώνεται και

σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αύξηση 6% (από 28% σε 34%) εντός της Ε.Ε. και με αύξηση

10% (από 27% σε 37%) εντός της Ευρωζώνης, παρά το γεγονός ότι οι δείκτες είχαν επηρεαστεί

σημαντικά από την απόφαση της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενδεικτικά, εντός της Ευρωζώνης

οι προσδοκίες για τις τιμές των πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 7%, και οι προσδοκίες βελτίωσης της

κερδοφορίας και των εξαγωγών αυξήθηκαν κατά 5% και 2% αντίστοιχα.

Ευρωπαϊκή Ένωση και απασχόληση: Θετικά στοιχεία παρουσιάζουν οι χώρες της Ευρώπης

σχετικά με τις προσδοκίες για την απασχόληση. Συνολικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,

οι προσδοκίες έχουν αυξηθεί από 16% σε 26%, ενώ σε επίπεδο Ευρωζώνης η αύξηση είναι ακόμα

μεγαλύτερη, καθώς φθάνει τις 13 ποσοστιαίες μονάδες (από 12% σε 25%). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον

παρουσιάζει το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, με αύξηση 18 μονάδων (από 20% σε 38%) και

16 μονάδων (από 14% σε 30%) αντίστοιχα. Ακολουθούν η Γερμανία, όπου το 20% δηλώνει

αισιοδοξία για την απασχόληση, και η Γαλλία με ποσοστό 13%. Συνολικά,

η Ευρώπη παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση σε προγράμματα για την απασχόληση παγκοσμίως

. Στη τάση αυτή πρωτοστατούν η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Έρευνα & Ανάπτυξη: Αύξηση κατά 8% παρατηρείται παγκοσμίως και στα σχέδια για Έρευνα και

Ανάπτυξη σε σχέση με τα περσινά ποσοστά. Στους τομείς αυτούς εστιάζουν και επιχειρήσεις στην

περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Ωστόσο, ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας

και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών συνεπάγεται και προκλήσεις, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και

για τους εργαζόμενους.

Ηνωμένο Βασίλειο – σχέδια για το μέλλον: Εντυπωσιακή αύξηση στις προσδοκίες για επενδύσεις σε

Έρευνα & Ανάπτυξη παρατηρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο (αύξηση κατά 14%), το οποίο φαίνεται γενικά

να ανακάμπτει μετά από την πρώτη «ψυχρολουσία» του Brexit. Ωστόσο, στις βρετανικές επιχειρήσεις

συνεχίζει να υπάρχει ανησυχία για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, η οποία αυξήθηκε κατά 12%.

Brexit – συνέπειες εκτός Ηνωμένου Βασιλείου: Ο αντίκτυπος του Brexit συνεχίζει να είναι αισθητός

σε ευρωπαϊκές χώρες με στενούς οικονομικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες παρουσιάζουν

μειωμένους δείκτες αισιόδοξων προσδοκιών λόγω της αβεβαιότητας που κυριαρχεί σχετικά με το χρονοδιάγραμμα

και το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναντιστοιχία μισθών – κερδοφορίας: Μόλις το 20% των επιχειρήσεων παγκοσμίως δείχνει την πρόθεση να

αυξήσει τους μισθούς, τη στιγμή που το 50% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένει μεγαλύτερα

έσοδα.

Η αναντιστοιχία μεταξύ αύξησης μισθών και εταιρικών κερδών αναμένεται να προκαλέσει κλιμάκωση στη δυσαρέσκεια

των εργαζομένων. Το γεγονός αυτό μπορεί να βλάψει το κύρος και την καλή φήμη πολλών επιχειρήσεων στην αγορά

και να οδηγήσει σε απώλεια καταρτισμένου προσωπικού.

Πηγή : grant-thornton