Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί και προστασία πρώτης κατοικίας

Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί πρόκειται να ξεκινήσουν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας με τα επαγγελματικά ακίνητα, σύμφωνα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη. Πάμε να αναλύσουμε όμως κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ξεκινώντας, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το σύστημα δεν μπορέσει να λειτουργήσει άμεσα , αλλά ένα μήνα αργότερα, δηλαδή τον Οκτώβριο, διότι έχουν διαπιστωθεί ορισμένες τεχνικές δυσκολίες . Οι πρώτοι πλειστηριασμοί θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2018 , όταν θα μεταφερθούν δηλαδή από τα Ειρηνοδικεία στην πλατφόρμα. Επομένως, μόνο σε όσα ακίνητα βρίσκονται ήδη στα Ειρηνοδικεία, θα διενεργηθεί ο πλειστηριασμός στις αρχές του νέου έτους. Για όσα ακίνητα θα εκκινήσει η διαδικασία τώρα, θα χρειαστεί να μεσολαβήσει διάστημα περίπου επτά (7) μηνών έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ο διαδικασίες των πλειστηριασμών και των Ειρηνοδικείων ξεκίνησαν πάλι, έπειτα από την παύση της αποχής των Συμβολαιογράφων, για τα ποσά όμως τα οποία θα υπερβαίνουν τα 300.000 €.
Η προστασία της πρώτης κατοικίας αφορά υπερχρεωμένα νοικοκυριά που έχουν ενταχθεί στο Νόμο Κατσέλη, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 1/1/2016 και έχουν ήδη ημερομηνία εκδίκασης. Παρ’ όλα αυτά όμως, θα εξετασθεί το ενδεχόμενο να επεκταθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας και μετά το τέλος του 2018 , αρκεί η αίτηση για ένταξη στον Νόμο να έχει κατατεθεί έως και τις 31/12/2018 .
Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να μπορέσει κάποιος να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία :
1. Το Ακαθάριστο Εισόδημα προ φόρων να είναι έως και 13.906 € για τους άγαμους, έως 23.659 για τους έγγαμους ,έως 29.373 για τους έγγαμους με ένα τέκνο και 35.086 για τους έγγαμους με δύο τέκνα.
2. Η αντικειμενική αξία του ακινήτου, την χρονική στιγμή που θα υποβληθεί η αίτηση για ένταξη στον νόμο, να μην υπερβαίνει τις 180.000€ για τους άγαμους, τις 220.000€ για τους έγγαμους, τις 240.000€ για τους έγγαμους με ένα τέκνο και τις 260.000€ για τους έγγαμους με δύο τέκνα.
3. Να εξασφαλίσουν πιστοποιητικό από την τράπεζα το οποίο να αποδεικνύει ότι ο δανειολήπτης είναι συνεργάσιμος.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο δανειολήπτης θα καταβάλει στην τράπεζα την αξία του ακινήτου σε βάθος 20ετίας. Σημειώνεται ότι, θα υπάρχει στήριξη του κράτους για την πληρωμή της μηνιαίας δόσης για τα τρία πρώτα χρόνια της ρύθμισης στους :
• Άγαμους με εισόδημα έως 8.180€
• Τετραμελείς οικογένειες με εισόδημα έως 20.639€
εάν και εφόσον η κύρια κατοικία τους δεν υπερβαίνει τις :
• 120.000€ για τους άγαμους και
• 200.000€ για τις τετραμελείς οικογένειες.
Βέβαια , οι δόσεις αυτές, θεωρούνται δάνειο το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί.
Εφόσον εγκριθεί από το Δικαστήριο η αίτηση υπαγωγής στον νόμο , τότε θα διενεργείται ρύθμιση των δύο (2) δόσεων. Για τα τρία (3) πρώτα χρόνια θα καταβάλλεται μία δόση η οποία θα εκπίπτει από το εναπομείναν τους εισόδημα εφόσον έχουν αφαιρεθεί οι δαπάνες διαβίωσης και δεν θα καταβάλλονται οι τόκοι. Μετά το πέρας των τριών (3) ετών , η δόση θα διαμορφώνεται σύμφωνα με την εμπορική αξία του ακινήτου , η οποία θα εκτιμάται από την Τράπεζα της Ελλάδος και το υπόλοιπο ποσό πέραν της εμπορικής αξίας θα διαγράφεται.
Το επιτόκιο θα αγγίζει το 2% και έπειτα από την κρίση του δικαστή θα παραμένει σταθερό ή θα κυμαίνεται. Οι δόσεις θα πρέπει να καταβάλλονται έως την λήξη της και θα υπάρχει δυνατότητα καθυστέρησης έως και τρεις (3) δόσεις κατά την διάρκεια του ,τα τρία πρώτα χρόνια δηλαδή.