Ξεκινά η ανταλλαγή πληροφοριών για λογαριασμούς εξωτερικού

Τα στοιχεία που θα ανταλλαχθούν :

Αυξάνεται σταδιακά η λίστα των χωρών με τις οποίες ενεργοποιείται η ανταλλαγή πληροφοριών για τραπεζικές καταθέσεις και εισόδημα από χρηματοοικονομικά προϊόντα. Με απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου φέτος η εν λόγω λίστα “εμπλουτίζεται” με 21 χώρες, οι οποίες θα προστεθούν στις χώρες που ήδη έχει υπογράψει σχετική συμφωνία μέσω της υιοθέτησης της πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών του ΟΟΣΑ στις οποίες περιλαμβάνονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Επίσης, ορίστηκε και η λίστα με τις 38 χώρες από τις οποίες η Ελλάδα θα λάβει πληροφορίες το 2018.

 

Τι θα γίνει στην πράξη; Θα ενεργοποιηθεί η πρόβλεψη της σχετικής συμφωνίας του ΟΟΣΑ στην οποία προσχωρούν σταδιακά όλες οι χώρες του πλανήτη για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής μέσω της απόκρυψης εισοδημάτων από τόκους ή απόδοση όλων των χρηματοοικονομικών προϊόντων.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη έχει ενεργοποιηθεί η ανταλλαγή πληροφοριών με τις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την πρόσφατη απόφαση διευρύνεται ο κατάλογος των χωρών. Με δεδομένο ότι ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στην Ελλάδα το σύνολο του εισοδήματος που αποκτά σε κάθε μέρος του πλανήτη, η λήψη των σχετικών πληροφοριών μέσω της πλατφόρμας του ΟΟΣΑ θα χρησιμεύσει για να εντοπισθούν εισοδήματα που αποκτώνται στο εξωτερικό και δεν δηλώνεται. Εκτός από τόκους, στο εισόδημα αυτό περιλαμβάνονται μερίσματα, αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, εισόδημα από καταπιστεύματα κα.

 

Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενεργοποίηση ανταλλαγής πληροφοριών έχει ήδη γίνει στην ελληνική νομοθεσία με πρόσφατη  ενσωμάτωση σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

 

Η λίστα των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα θα ανταλλάξει πληροφορίες το 2017 πληροφορίες είναι η εξής:

 

Ξεκινά η ανταλλαγή πληροφοριών για λογαριασμούς εξωτερικού

πιν

 

πιν

πιν

 

Η λίστα χωρών με τις οποίες η Ελλάδα θα ανταλλάξει πληροφορίες το 2018 είναι η εξής:

 

pin

pin

pin

pin

 

To 2019 στις προαναφερθείσες χώρες θα συμπεριληφθεί και η Αλβανία.

 

Τα στοιχεία που θα ανταλλαχθούν: 

 

1. Λογαριασμοί Θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).

 

2. Καταθετικοί Λογαριασμοί.

 

3. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια προσόδων.

 

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται στο Δηλωτέο Λογαριασμό.

 

5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στον Δηλωτέο Λογαριασμό κατά το έτος αναφοράς.

 

Τι ισχύει για ΗΠΑ και Ελβετία

 

Υπάρχει ειδική συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς η συγκεκριμένη χώρα δεν έχει υιοθετήσει το Πρότυπο Ανταλλαγής Πληροφοριών του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, θα γίνει κανονικά απευθείας ανταλλαγή στοιχείων με τις αμερικανικές φορολογικές αρχές.

 

Σε ό,τι αφορά την Ελβετία, υπάρχει ήδη συμφωνία τα τελευταία χρόνια που προβλέπει να αποδίδονται στην Ελλάδα ποσά εισοδήματος που αποκτάται από Έλληνες φορολογικούς κατοίκους, χωρίς όμως να αποκαλύπτονται στοιχεία καταθετών. Η Ελβετία όμως θα προσχωρήσει στη συμφωνία από το 2018.

Πηγή :  capital