Δεκαπέντε SOS για τη ρύθμιση των 120 δόσεων με τα Ταμεία

Δεκαπέντε  ερωτήσεις και οι απαντήσεις τους για το πώς μπορεί να ενταχθεί ένας αυτοπασχολούμενος στη νέα ρύθμιση για τις οφειλές στα Ταμεία, πετυχαίνοντας τις μέγιστες δυνατές δόσεις και παράλληλα τη διάσωση της περιουσίας του.

1. Ποιους ελεύθερους επαγγελματίες αφορά; 
Τους αυταπασχολούμενους που είναι ασφαλισμένοι στον τέως ΟΑΕΕ (έμποροι, αυτοκινητιστές κλπ.) και στο τέως ΕΤΑΑ (μηχανικοί,γιατροί, δικηγόροι).

2. Ποιου έτους τα χρέη μπορούν να ρυθμιστούν; 
Τα χρέη που «γεννήθηκαν» έως 31 Δεκεμβρίου 2016. Έτσι, στην εν λόγω ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι εισφορές αυταπασχολούμενων γιατρών, μηχανικών και γιατρών του 2016, για τις οποίες έχει δοθεί προθεσμία καταβολής έως 30 Νοεμβρίου 2017.

3. Τι θα γίνει με τα χρέη που «γεννήθηκαν» από 1 Ιανουαρίου 2017, οπότε άρχισε να ισχύει ο υπολογισμός των εισφορών με βάση το εισόδημα των επαγγελματιών ;
Τα χρέη αυτά μπορούν να εξοφληθούν είτε με την ένταξη στην «πάγια ρύθμιση» των 12 ισόποσων μηνιαίων δόσεων, είτε με «έναντι» καταβολές μέσω του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής τον οποίο έχουν οι αυτασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ για την καταβολή των εισφορών τους από 1/1/2017.

4. Μέχρι ποιου ύψους χρέη μπορούν να ρυθμιστούν σε έως 120 δόσεις ;
Μπορούν να ρυθμιστούν χρέη έως 20.000 ευρώ.

5. Είναι υποχρεωτική η ένταξη στον «εξωδικαστικό συμβιβασμό» προκειμένου να ενταχθεί ένας αυταπασχολούμενος στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ταμεία;
Η ρύθμιση των χρέων προς τα ταμεία σε έως 120 δόσεις είναι τελείως ανεξάρτητη διαδικασία από τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Η δυνατότητα του «εξωδικαστικού συμβιβασμού» αφορά μόνο επαγγελματίες με προσωπικό (και όχι αυταπασχολούμενους) με χρέη προς Εφορία, Ταμεία, τράπεζες, δήμους κλπ. και όχι αυταπασχολούμενους. Η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ταμεία αφορά αποκλειστικά αυταπασχολούμενους.

6. Με πόσες δόσεις μπορεί να εξοφλήσει ένας αυταπασχολούμενος τα χρέη του;
Σε έως 36 δόσεις για χρέη έως 3.000 ευρώ και σε έως 120 δόσεις χρέη από 3.001 έως 20.000 ευρώ.

7. Πώς καθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης των χρεών; 
Από τρεις βασικούς παράγοντες. Ο πρώτος, το ατομικό καθαρό δηλωτέο εισόδημα του οφειλέτη. Ο δεύτερος, είναι οι εύλογες βασικές δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογενείας του και ο τρίτος, η κινητή και ακίνητη περιουσία του.

8. Με ποιον τρόπο συνδυάζονται οι τρεις αυτοί εντελώς διαφορετικοί παράγοντες ;

 Όποιος αυταπασχολούμενος με χρέη προς τα Ταμεία έχει πρώτα απ’ όλα καταθέσεις ή άμεσα ρευστοποιήσιμους τίτλους και, κατά δεύτερον, ακίνητα θα κληθεί να τις διαθέσει για την εξόφληση των οφειλών του, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός του και το ύψος των βασικών ευλόγων δαπανών διαβίωσης.
Αν ο οφειλέτης δεν επιθυμεί άμεσα να διαθέσει μέρος ή όλη την ακίνητη περιουσία του για την εξόφληση των χρεών του, μπορεί να ζητήσει την εξόφλησή τους με εγχρήματη καταβολή σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

9. Πώς προκύπτει το πλήθος των δόσεων; 
Η μηνιαία δόση προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του 1/12 του ατομικού καθαρού δηλωτέου εισοδήματος και του 1/12 των ευλόγων δαπανών διαβίωσης, όπως αυτές καθορίζονται από το υπουργείο Ανάπτυξης.

10. Υπάρχει κάποια ελάχιστη μηνιαία δόση ανεξαρτήτως εισοδήματος και ευλόγων βασικών δαπανών διαβίωσης;
Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι κάτω από 50 ευρώ.

11. Κινδυνεύουν να κατασχεθούν ακόμα και οι πολύ μικρές καταθέσεις προκειμένου να εξοφληθούν τα χρέη προς τα Ταμεία;
Στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να εξαιρεθούν οι πολύ μικρές καταθέσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην κάλυψη στοιχειωδών μηνιαίων αναγκών των οφειλετών.

12. Τι γίνεται στην περίπτωση που τα χρέη δεν μπορούν να εξοφληθούν σε έως 120 δόσεις;
Αν η οφειλή είναι μεγαλύτερη από το ποσό που μπορεί να εξοφληθεί με το ελάχιστο καθορισμένο ποσό (50 ευρώ) σε έως 120 δόσεις, τότε το υπόλοιπο ποσό:
– είτε «κουρεύεται» οριστικά αν δεν υπάρχει άλλο περιουσιακό στοιχείο προς κατάσχεση από σήμερα ή έως τότε (σ.σ. μετά 10 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της ρύθμισης).
– είτε εξοφλείται μέσω της κατάσχεσης ακίνητων περιουσιακών στοιχείων μετά την καταβολή της (εφόσον υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος της ρύθμισης ή υπάρξουν κατά την τήρησή της).

13. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία είναι μεγαλύτερης αξίας από τα χρέη προς τα Ταμεία;
Αν μέχρι την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης, ο οφειλέτης δεν έχει βρει τρόπο να εξοφλήσει το μέρος της οφειλής του, το οποίο δεν μπορεί να εξοφληθεί σε έως 120 δόσεις, τότε το ακίνητό του, ακόμα και αν η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με το υπόλοιπο της οφειλής του, θα κατασχεθεί.

14. Πώς μπορεί ένας οφειλέτης να αποφύγει την κατάσχεση του ακινήτου του σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι δόσεις για την εξόφληση των χρεών του;
Με δύο τρόπους:
– Ο πρώτος τρόπος είναι να πουλήσει το ακίνητο (το οποίο ήδη έχει ή αποκτήσει ενώ βρίσκεται στη ρύθμιση) πριν καταβάλλει την τελευταία δόση της ρύθμισης και να χρησιμοποίησει τα κεφάλαια που θα αποκτήσει για την εξόφληση του υπόλοιπου χρέους του.
– Ο δεύτερος τρόπος είναι να αντλήσει κεφάλαια από άλλες πηγές (π.χ., επιπλέον απασχόληση) και να προχωρήσει σε εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου χρέους του.

15. Πότε χάνεται η ρύθμιση;
Αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα (δηλ. μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία) η μηνιαία δόση της ρύθμισης ή δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα οι τρέχουσες μηνιαίες εισφορές.

Πηγή : capital