Τι ισχύει με τις παραγραφές των φορολογικών υποθέσεων

Ο κανόνας που διέπει την παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων στην 5ετία τείνει να καταργηθεί. Ανά διαστήματα παρατηρούμε διαδοχικές παρατάσεις στον χρόνο παραγραφής τους , κάτι το οποίο κρίθηκε αντισυνταγματικό από το ΣτΕ 1738/2017.
Από την πλευρά της η ΑΑΔΕ έθεσε νέα κριτήρια επιλογής φορολογικών υποθέσεων προς έλεγχο οι οποίες αφορούν υποθέσεις για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί διορθωτικές σε πρόστιμα και φόρους αλλά έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου.
Σύμφωνα με τη ΑΑΔΕ θα πρέπει να δοθεί αφενός προτεραιότητα σε υποθέσεις που δεν έχει επέλθει η πενταετής διαγραφή ,(δηλαδή από το 2011 και μετά), και αφετέρου σε υποθέσεις όπου δεν υποβλήθηκαν φορολογίες εισοδήματος, υπήρξαν συμπληρωματικά στοιχεία ή περίπτωση φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριμένα:
1. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις από το 2001 και έπειτα ελέγχονται μόνο εάν δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις και ισχύει η 15ετής παραγραφή. Υποθέσεις έως το 2005 έχουν παραγραφεί εφόσον δεν παραλείπεται κάποια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
2. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις από το 2006 και έπειτα θα ελέγχονται μόνο εάν το εισόδημα του φορολογούμενου είναι μεγαλύτερο από αυτό που είχε αρχικά δηλώσει και ισχύει η 10ετής παραγραφή . Σε υποθέσεις από το 2006 έως το 2010 θα διενεργείτε έλεγχος μόνο εάν υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία.
3. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις από το 2008 και έπειτα ελέγχονται μόνο εάν έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή, πλαστά τιμολόγια κ.τ.λ. και ισχύει η 20ετής παραγραφή.
4. Υποθέσεις που αφορούν χρήσεις από το 2011 και έπειτα δεν παραγράφονται διότι δεν έχει παρέλθει η 5ετία.