Τι πρέπει να προσέξουν οι εργοδότες για να αποφύγουν τα βαριά πρόστιμα

Την προσοχή όλων των εργοδοτών εφιστά η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή την έναρξη ισχύος του πρόσφατου εργασιακού νόμου, που προβλέπει εξοντωτικά πρόστιμα στους παραβάτες-εργοδότες. Η Συνομοσπονδία υποστηρίζει ότι ο νόμος 4488/2017 προσπαθεί να πείσει τους εργοδότες, με την απειλή βαρύτατων μέτρων καταστολής, όπως είναι το κλείσιμο επιχειρήσεων, τα υψηλά πρόστιμα ή ακόμη και οι ποινές φυλάκισης, για την τήρηση των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας.

Δηλώνει ενάντια σε αυτήν την πρακτική εισπρακτικού και μόνο χαρακτήρα και υποστηρίζει ότι με τα μη ρεαλιστικά πρόστιμα δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Καθώς βέβαια ο νόμος έχει τεθεί πλέον σε ισχύ, η Συνομοσπονδία παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό… επιβίωσης, χρήσιμο για όλους τους εργοδότες.

Αυξημένη προσοχή απαιτείται στις νέες ποινές προσωρινής ή ακόμη και οριστικής διακοπής της λειτουργίας μιας επιχείρησης που μπορεί να επιβάλει το ΣΕΠΕ. Η ΕΣΕΕ υπογραμμίζει ότι το «λουκέτο» θα πρέπει να συνιστά ακραίο μέτρο, καθώς η μαζική εφαρμογή του μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο οριστικό κλείσιμο μιας επιχείρησης.

Αναλυτικά, ο νέος νόμος προβλέπει προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης μέχρι 5 ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τουλάχιστον 4 πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε 4 διενεργούμενους ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες και σε χρονικό διάστημα 2 ετών. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη πράξη του ΣΕΠΕ, ενώ ο εκάστοτε υπουργός Εργασίας μπορεί να επιβάλλει στον εργοδότη προσωρινή διακοπή για διάστημα μεγαλύτερο από 5 ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. Παράλληλα, εισάγεται νέα διάταξη που προβλέπει ποινές φυλάκισης (τουλάχιστον 6 μηνών) ή και επιβολής προστίμου (τουλάχιστον 900 ευρώ) για τον εργοδότη που παραβιάζει την πράξη ή την απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Προσοχή. Ο έλεγχος για τους αδήλωτους εργαζόμενους και η επιβολή προστίμου 10.500 ευρώ ανά άτομο, μπορεί πλέον να γίνει είτε από το ΣΕΠΕ είτε από την οικονομική αστυνομία.

Μια εξίσου σημαντική διάταξη για το σύνολο των επιχειρήσεων, είναι αυτή που προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» κάθε μεταβολή του ωραρίου των εργαζομένων, ακόμη και τις υπερωρίες ή την υπερεργασία σε πραγματικό χρόνο και πριν από την πραγματοποίηση της μεταβολής. Να σημειωθεί ότι μέχρι πρότινος, ο εργοδότης είχε την υποχρέωση να προβαίνει στην αναγγελία των νόμιμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε επόμενου μήνα, ενώ δεν προβλεπόταν καμία αναγγελία για τις υπερεργασίες. Να σημειωθεί ότι ο νόμος δεν προβλέπει καμία διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής διόρθωσης.

Στο σύστημα «Εργάνη» θα πρέπει να αναγγέλλονται επίσης η οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτού, η καταγγελία ή λήξη της σύμβασης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, το αργότερο 4 εργάσιμες ημέρες από την αποχώρηση του μισθωτού ή την καταγγελία ή λύση, αντίστοιχα.

Προσοχή όμως, γιατί βάσει του νόμου, αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, θα πρέπει να καταβάλει πλήρη αποζημίωση απόλυσης στον εργαζόμενο.

Πηγή : kathimerini