Πότε συμφέρει η αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων

Διορία έως το τέλος του μήνα έχουν οι φορολογούμενοι

Λίγο χρόνο έχουν οι φορολογούμενοι που θέλουν να… παραδοθούν στην εφορία και να αποκαλύψουν αδήλωτα εισοδήματα παρελθόντων ετών.

Η ρύθμιση κρίνεται πετυχημένη από το υπουργείο Οικονομικών καθώς έχουν εισπραχθεί πάνω από 400 εκατ. ευρώ καθώς πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη εντοπιστεί από τις φορολογικές αρχές προκειμένου να αποφύγουν τις ποινικές κυρώσεις μπήκαν στη ρύθμιση πληρώνοντας έξτρα φόρους που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 60% των εισοδημάτων που φανέρωσαν.

Ωστόσο η ρύθμιση δεν κρύβει για όλους επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα όσοι υποβάλουν δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα π.χ. συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών που είχαν ξεχάσει να υποβάλουν γλιτώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ που θα πλήρωναν.

Πιο συγκεκριμένα με τη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών δίνεται η δυνατότητα σε όσους παρέλειψαν να υποβάλουν δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα για τα έτη 2000-2015 ή υπέβαλαν δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα με λάθη ή παραλείψεις να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις αυτής της κατηγορίας για να καλύψουν τις παραλείψεις τους ή να διορθώσουν τα λάθη τους χωρίς να επιβαρυνθούν με κανένα πρόστιμο.

Τέτοιες δηλώσεις, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν αναδρομικά για τα έτη 2000-2015 χωρίς πρόστιμα είναι, εκτός από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής δραστηριοτήτων, τα έντυπα Ε9 από τα οποία δεν προκύπτει κάποιος φόρος ακίνητης περιουσίας κ.λπ.

Πότε συμφέρει η ρύθμιση

Οι φορολογούμενοι μπορούν να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία υποβάλλοντας:

  • Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα (εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών- πελατών). Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι γλιτώνουν το πρόστιμο των 100 ευρώ ανά δήλωση.
  • Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Υποβάλλονται από φορολογούμενους που ελέγχονται για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.
  • Εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.
  • Εκπρόθεσμες δηλώσεις δωρεών χρηματικών ποσών με τις οποίες δικαιολογούνται χρήματα που εντοπίζονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
  • Τροποποιητικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εφορία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου συνολικά των εισοδημάτων τους και των περιουσιακών τους στοιχείων, ακόμα και για τη χρήση που αφορά η δήλωση που θα υποβάλλουν.

Πηγή : kokkinoslawfirm