Πως μπορείτε να «μπλοκάρετε» τους πλειστηριασμούς της εφορίας

Την πόρτα χιλιάδων ιδιοκτητών νοικοκυριών χτυπά ο εφιάλτης των πλειστηριασμών ακινήτων χωρίς καμία προστασία για την πρώτη κατοικία. Τέλη Νοεμβρίου είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για να ξεκινήσουν και επίσημα οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί.

Το ερώτημα είναι πώς μπορεί ένας φορολογούμενος να αποφύγει τον πλειστηριασμό του ακινήτου του από την εφορία. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που υποβλήθηκε στη Βουλή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) έδωσε απαντήσεις για το σχετικό ζήτημα.

Πιο συγκεκριμένα οι προϊστάμενοι των εφοριών έχουν το δικαίωμα να μην προχωρούν στην αναγκαστική εκποίηση ακινήτων οφειλετών του δημοσίου, εφόσον συντρέχει «σπουδαίος λόγος». Σπουδαίος λόγος είναι, για παράδειγμα, ότι η κατοικία που έχει κατασχεθεί και πρόκειται να εκπλειστηριαστεί είναι αποδεδειγμένα η κύρια και μοναδική κατοικία του οφειλέτη και η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασής του.

Επίσης, θα πρέπει η αξία της κατοικίας να μην απέχει σημαντικά από τα όρια που τίθενται από τις διατάξεις για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων πρώτης κατοικίας. Τα όρια αυτά είναι για τον άγαμο φορολογούμενο 200.000 ευρώ (αντικειμενική αξία), για τον έγγαμο 250.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του

Ακόμη και αν έχει εκδοθεί πρόγραμμα πλειστηριασμού ακινήτου ενός φορολογούμενου, ο τελευταίος μπορεί να μπλοκάρει τη σχετική διαδικασία καταφεύγοντας στη λύση της ρύθμισης τμηματικής εξόφλησης της οφειλής. Για όσο χρονικό διάστημα ο οφειλέτης τηρεί τους όρους της ρύθμισης, η εφορία δεν έχει το δικαίωμα να προχωρήσει στον πλειστηριασμό του ακινήτου

Σημειώνεται ότι εφόσον έχει ήδη επιβληθεί στον οφειλέτη κατάσχεση στα χέρια τρίτων, όπως για παράδειγμα κατάσχεση μέρους μισθού ή εισοδήματος από ενοίκια, η ένταξη του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης δεν αναστέλλει την κατάσχεση. Ωστόσο, τα ποσά που εισπράττονται από την κατάσχεση χρησιμοποιούνται για την εξόφληση των δόσεων της ρύθμισης.

Πηγή : sofokleous10