Τα κριτήρια υπαγωγής των «μικρών» στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία θεσμών – οικονομικού επιτελείου. Την επόμενη εβδομάδα υπογράφεται η υπουργική απόφαση. Σε πόσο χρόνο θα αποπληρώνονται τα χρέη. Αλλάζει ο κώδικας Ποινικής Δικονομίας, με τους εργαζόμενους να μπαίνουν μπροστά.

Ταχύτερες διαδικασίες ως προς την αποπληρωμή των ρυθμιζόμενων οφειλών προβλέπει το κείμενο συμφωνίας που επιτευχθεί μεταξύ οικονομικού επιτελείου και θεσμών αναφορικά με τις επιχειρήσεις που οφείλουν από 20.000 έως 50.000 ευρώ και θα υπαχθούν στο εξωδικαστικό μηχανισμό.Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες η διαδικασία θα έχει ως εξής:

Ο οφειλέτης θα υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία.

Με το που υποβάλλεται η αίτηση θα διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας προς τις τράπεζες και τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στη συνέχεια αυτοματοποιημένο το σύστημα θα διαιρεί τα EBITDA με το εναπομείναν χρέος και αν ο λόγος είναι μικρότερος του οχτώ τότε στον οφειλέτη θα παρέχεται αυτόματα η ρύθμιση των 120 δόσεων.

Στην περίπτωση που τα EBITDA είναι περισσότερα από το 1/3 του συνολικού χρέους τότε οι δόσεις θα είναι σαφώς μικρότερες καθώς κρίνεται ότι ο οφειλέτης έχει ισχυρότερη ικανότητα αποπληρωμής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω είναι όροι που προστέθηκαν την τελευταία στιγμή προκειμένου να αυστηροποιηθούν τα κριτήρια και να αποτραπούν από την κατάχρηση της διαδικασίας οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, καθώς το αρχικό κείμενο προβλεπόταν πως ο λόγος αυτός δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το 15.

Τώρα στην περίπτωση που ο λόγος των EBITDA προς χρέος είναι μεγαλύτερος του οχτώ ή αν η περιουσία του οφειλέτη υπερβαίνει κατά 25 φορές το χρέος του, η διαδικασία θα γίνεται μη αυτοματοποιημένα, θα υποβάλλεται μελέτη βιωσιμότητας και θα ορίζεται συντονιστής.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομίας αυτό θα γίνεται προκειμένου να αποτραπούν «οι ύποπτες υποθέσεις».

Σε ότι αφορά την αισθητή μείωση του λόγου του EBITDA έναντι του χρέους τα ίδια στελέχη δηλώνουν πως δεν πρόκειται για κάποιον δυσμενή όρο καθώς πλέον γίνεται λόγος για χρέος που ήδη έχει κουρευτεί (πρόστιμα, προσαυξήσεις, τόκοι υπερημερίας) κάτι που δεν προβλεπόταν στο προηγούμενο κείμενο.

Ως προς την διαδικασία την επόμενη εβδομάδα θα συνταχθεί η κοινή υπουργική απόφαση που θα υπογραφεί από τους υπουργούς Οικονομία, Οικονομικών, Εργασίας και Δικαιοσύνης και θα αποσταλεί προς τελική έγκριση στους θεσμούς.

Ανάλογη πρόταση με την παραπάνω κατατέθηκε σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, στην οποία όμως θα λαμβάνονται υπόψη οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Οι θεσμοί την έκριναν ρεαλιστική αναφέροντας ωστόσο ότι δεν είναι της παρούσης να συζητηθεί και θα εξεταστεί στην επόμενη μετάβασή του στην Αθήνα που προσδιορίζεται για τις 20 Νοεμβρίου.

Με ποια σειρά θα γίνεται η εξόφληση

Παράλληλα με αλλαγές που επέρχονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας το προϊόν από την εξόφληση των χρεών θα μοιράζεται με την εξής σειρά: Εργαζόμενοι, τράπεζες και Δημόσιο – ΕΦΚΑ.

Πηγή : Euro2day