Νόμος Κατσέλη: Θα ξανακαταθέσουν αίτηση 150.000 δανειολήπτες;

Με την υποχρέωση να υποβάλουν εκ νέου την αίτησή τους για ένταξη στον νόμο Κατσέλη, ηλεκτρονικά αυτή τη φορά και όχι στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, θα βρεθούν οι περίπου 150.000 δανειολήπτες που έχουν καταθέσει τον φάκελό τους στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, έχουν πάρει το αρχικό «ok» και η υπόθεσή τους δεν έχει ακόμη εκδικαστεί.

Ασφαλείς πληροφορίες του Euro2day.gr αναφέρουν ότι οι αιτήσεις αναμένεται να κατατεθούν εκ νέου σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θα στηρίζεται στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Η ηλεκτρονική κατάθεση των δικαιολογητικών θα οδηγήσει, σύμφωνα με τους τραπεζίτες, εκτός νόμου 45.000 στρατηγικά κακοπληρωτές, οι οποίοι έχουν πάρει ασυλία και δεν αποπληρώνουν τα δάνειά τους, ενώ διαθέτουν κινητή και ακίνητη περιουσία.

Οι τράπεζες θεωρούν πως η πηγή του προβλήματος όσον αφορά στον μεγάλο όγκο δανειοληπτών που έχουν πάρει ασυλία μέχρι να εκδικαστούν οι υποθέσεις τους βρίσκεται στη Γραμματεία των Ειρηνοδικείων.

Σύμφωνα με βάση τις διατάξεις του νόμου, αρμόδια για τον έλεγχο του φακέλου που κατατίθεται είναι η Γραμματεία του Ειρηνοδικείου, η οποία πρέπει εντός 2 ημερών να τσεκάρει τον φάκελο και να ελέγξει αν ο υποψήφιος προς ένταξη στην ομπρέλα προστασίας δανειολήπτης διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

«Από την έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι η γραμματεία δεν τσεκάρει αλλά απλά βάζει τη σφραγίδα, με αποτέλεσμα η υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης και ο δανειολήπτης να απολαμβάνει κι ας μην το δικαιούται ασυλία για 10 χρόνια», αναφέρει στο Εuro2day.gr υψηλόβαθμο στέλεχος τράπεζας και προσθέτει:

«Οδηγηθήκαμε σε αυτό το εύρημα από το γεγονός ότι σχεδόν κανένας φάκελος δεν απορρίφθηκε από τις κατά τόπους γραμματείες των Ειρηνοδικείων από το 2010, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή του νόμου. Όταν ερευνήσαμε το θέμα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σε όσες υποθέσεις έχουν εκδικασθεί το 50% απορρίφθηκε από το Δικαστήριο, διότι οι αιτούντες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου ως προς την εισοδηματική και οικονομική κατάσταση, αντιληφθήκαμε ποια είναι η πηγή του προβλήματος»…

Τι προβλέπει η διάταξη 

H διαδικασία του Ν.3869/2010, ως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεώς του με το Ν. 4161/2013 και το Ν.4336/2015, ξεκινάει με την κατάθεση αίτησης από τον οφειλέτη στον γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα.

Με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και των εγγράφων, η γραμματεία του ειρηνοδικείου προβαίνει το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής όσον αφορά την πληρότητα του περιεχομένου της και των εγγράφων που τη συνοδεύουν και την καταβολή από τον αιτούντα κάθε τέλους που προβλέπεται από τη νομοθεσία για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ελλείψεις ως προς το περιεχόμενο της αίτησης, τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα ή την καταβολή των προβλεπόμενων τελών, η αίτηση εισάγεται προς προσδιορισμό δικασίμου. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις, καλείται ο οφειλέτης να τα προσκομίσει, εντός δεκαπέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης, ενώ σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, η αίτηση τίθεται στο αρχείο και δεν προσδιορίζεται δικάσιμος.

Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται μέχρι δύο μήνες, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν.

Πηγή : euro2day