Στους θεσμούς το τελικό σχέδιο για τις ρυθμίσεις οφειλών 20.000 – 50.000 ευρώ

Το σχέδιο για τη διευθέτηση των οφειλών επιχειρήσεων από 20.000 έως 50.000 ευρώ, αποστέλλουν μέχρι την Παρασκευή τα συναρμόδια Υπουργεία στους “θεσμούς”. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, τα τεχνικά κλιμάκια των “θεσμών” αναμένονται στην Αθήνα στις 19 Νοεμβρίου, πιάνοντας ξανά το νήμα των διαπραγματεύσεων  από τις 20 του μηνός.

Η έγκριση των “θεσμών” στο σχέδιο ρύθμισης των οφειλών 20.000 – 50.000 ευρώ ενδέχεται να δοθεί και νωρίτερα από τις 20 Νοεμβρίου. Ωστόσο, από τη στιγμή της έγκρισής του μέχρι να ξεκινήσουν οι αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθεί διάστημα 2 – 3 εβδομάδων προκειμένου να ενσωματωθούν οι αλλαγές  στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις για την κατηγορία οφειλών 20.000 – 50.000 ευρώ, στο επίκεντρο θα μπουν οι προτάσεις για τη ρύθμιση των οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών που αναμένονται στα τέλη Δεκεμβρίου.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση των οφειλών 20.000 – 50.000 ευρώ μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού, το σχέδιο προβλέπει ότι θα μπορούν να διαγράφονται μόνο πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκοι υπερημερίας.

Για να κριθεί ένας οφειλέτης βιώσιμος και να υπαχθεί στην αυτοματοποιημένη διαδικασία, θα πρέπει να έχει θετικά EBITDA το δημοσιονομικό έτος πριν από την αίτηση υπαγωγής στο μηχανισμό ή θετικά EBITDA τα δύο δημοσιονομικά έτη κατά την τελευταία τριετία πριν από την αίτηση. Παράλληλα, ο λόγος ανάμεσα στο ύψος του χρέους που θα διαγραφεί και των EBITDA του προηγούμενου έτους ή του μέσου όρου των δύο θετικών ετών, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15.

Τα αυστηρά κριτήρια έχουν τεθεί προκειμένου η διαδικασία να αφορά μόνο τις βιώσιμες υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και για να αποτρέπεται κατάχρηση του νόμου από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Προκειμένου μάλιστα να αποφευχθεί η κατάχρηση του νόμου, πέραν της κατάθεσης του περιουσιολογίου που απαιτείται με την υποβολή της αίτησης, η αυτοματοποιημένη διαδικασία της ρύθμισης οφειλής δεν θα προσφέρεται σε οφειλέτες, των οποίων η αξία της ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει κατά 25 φορές την αξία του υπό αναδιάρθρωση χρέους. Στις περιπτώσεις αυτές, θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την ανάθεση σε συντονιστή.

Αναφορικά με τις μηνιαίες δόσεις που θα ορίζει η αυτοματοποιημένη ρύθμιση, προβλέπεται ότι η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ ανά πιστωτή. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών (των τραπεζών, του δημοσίου και των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 120. Για τους υπόλοιπους πιστωτές δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 24 δόσεων, ενώ κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση χρεών από συμβόλαια για την προσφορά εργασίας, ανεξάρτητα από τον τύπο του συμβολαίου, οι προτεινόμενες δόσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 6.

Τέλος, όσον αφορά το επιτόκιο για την αποπληρωμή του χρέους στις τράπεζες σε δόσεις, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το Euribor 3μήνου, συν περιθώριο 5% και την εισφορά του ν. 128 (0,60%). Εναλλακτικά, θα δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε 12 άτοκες δόσεις.

Πηγή : capital