Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται έως το τέλος του έτους

Περιθώριο 53 ημερών έχουν οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να κοινοποιήσουν σε χιλιάδες φορολογουμένους πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για τα φορολογικά έτη 2006 και 2011.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 παραγράφονται τα φορολογικά έτη 2006 (στην περίπτωση δεκαετούς παραγραφής) και 2011 (στην περίπτωση πενταετούς παραγραφής) για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, κάτι που σημαίνει πως οι υποθέσεις για τις οποίες έως τότε δεν θα έχουν κοινοποιηθεί πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου θα μπουν στο αρχείο.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έχει ζητήσει από τους προϊσταμένους των ελεγκτικών κέντρων να ρίξουν το βάρος στους ελέγχους των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων ως εξής:

Από το 2001 μέχρι το 2005 οι υποθέσεις έχουν παραγραφεί, εκτός και αν οι φορολογούμενοι δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα αναζητούν περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν έχουν υποβάλει το διάστημα αυτό φορολογικές δηλώσεις και έχουν εκκρεμείς υποθέσεις.

Για τις χρήσεις από το 2006 και μετά, οι υποθέσεις θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα μόνο εφόσον υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Οι υποθέσεις από το 2008 και μετά ελέγχονται κατά προτεραιότητα εφόσον έχει εντοπιστεί φοροδιαφυγή.

Οι χρήσεις 2011 και μετά ελέγχονται κατά προτεραιότητα, καθώς βρίσκονται εντός του γενικού ορίου της πενταετούς παραγραφής.

Σημειώνεται ότι μετά την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (1738/2017), δεν μπορεί να δοθεί παράταση στον χρόνο παραγραφής, καθώς η πρακτική αυτή των διαδοχικών παρατάσεων κρίθηκε ως αντισυνταγματική.

Πηγή : cnn