«Ισόβια» παγίδα τα λάθη στα Ε9 που απαγορεύεται να διορθώνονται

Να αλλάξει ο νόμος για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων ζητούν οι λογιστές-φοροτεχνικοί, ειδικά στη διάταξη που προβλέπει ότι ακόμα και αν γίνει ένα μικρό ανθρώπινο λάθος κατά την κατάθεση της συμπληρωματικής δήλωσης (πχ αν αναγραφεί ένα μηδενικό περισσότερο στα τετραγωνικά ενός ακινήτου) το λάθος αυτό δεν διορθώνεται ποτέ και με τίποτε, αλλά η εφορία θα εξακολουθεί εσαεί να βεβαιώνει φόρους με βάση την λάθος δήλωση, για περιουσίες και εισοδήματα που δεν υπάρχουν.

Εκτός από το αίτημα για παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών του Ν.4446/2016, η Ομοσπονδία των φοροτεχνικών – Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έχει θέσει επανειλημμένως στο υπουργείο Οικονομικών και το θέμα του ανέκκλητου των δηλώσεων, καθώς δεν είναι λίγα τα προβλήματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί

Συγκεκριμένα, μείζον ζήτημα έχει δημιουργηθεί με την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 σύμφωνα με τον Ν.4446/2016, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι εάν από λάθος αναγραφούν (διορθωθούν) κάποια στοιχεία που αυξάνουν την φορολογητέα αξία των ακινήτων, δεν επιτρέπεται καμία διόρθωση ή ανάκληση των δεδομένων αυτών, ώστε να ανταποκρίνονται στα πραγματικά!

Τι σημαίνει αυτό;

Ότι αν πχ κάποιος, κάνοντας χρήση του νόμου για τα αδήλωτα, καταθέσει συμπληρωματική δήλωση Ε9 και κάνει το λάθος να αναγράψει εκ παραδρομής πχ 1.000 τετραγωνικά (αντί για 100 τμ που ήθελε να δηλώσει) για την επιφάνεια ενός διαμερίσματος, οι εκ των υστέρων διορθώσεις απαγορεύονται δια νόμου και έτσι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πληρώνει ισοβίως ΕΝΦΙΑ για… πολυκατοικία!

Σύμφωνα με τους λογιστές, ήδη έχουν προκύψει περιπτώσεις φορολογουμένων και επιχειρήσεων, που είναι αντιμέτωποι με ιδιαίτερα αυξημένο ΕΝΦΙΑ, καθώς είναι αδύνατη η διόρθωση λανθασμένων στοιχείων στις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, με αποτέλεσμα να χρειάζεται δεύτερη αναγραφή με τα σωστά στοιχεία για να γίνουν συμβόλαια (καθόσον δεν μπορεί να διαγραφεί το ακίνητο) καταλήγοντας σε καταβολή ΕΝΦΙΑ εις διπλούν.

Για αυτό οι λογιστές καλούν την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, έστω και μεταγενέστερα, να δοθεί λύση νομοθετικά, διότι αφορούν ανθρώπινα λάθη με πολύ άδικο αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά παραθέτουν και σχετική επιστολή Λογιστή-Φοροτεχνικού, η οποία απευθύνεται στο Υπουργείο Οικονομικών και καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος:

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το νόμο 4446/2016 και το άρθρο 61, «φόροι, τέλη, εισφορές και λοιπά ποσά που καταβάλλονται δυνάμει δηλώσεων που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις των προηγούμενων άρθρων δεν επιστρέφονται και οι σχετικές δηλώσεις δεν ανακαλούνται».

Στη συνέχεια με την ΠΟΛ. 1115/26-07-2017, όπου δόθηκαν οδηγίες από την ΑΑΔΕ επί των άρθρων 57-61 του νόμου 4446/2016 επισημαίνεται ότι «στην περίπτωση υποβολής νέας δήλωσης μετά από υποβολή δήλωσης που έχει ήδη υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, ως προς τα δηλωθέντα με τη δήλωση αυτή, δεν επιτρέπεται στο μέλλον η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης με την οποία ανακαλείται η υποβληθείσα με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 4446/2016 δήλωση ή μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή η αξία των δηλωθέντων».

Ως αποτέλεσμα, ανθρώπινα λάθη κατά την υποβολή των δηλώσεων από λογιστές ή συμβολαιογράφους (π.χ. λάθος όροφος, λάθος τετραγωνικά μέτρα κλπ), να μην μπορούν να διορθωθούν, να καταλογίζονται φόροι που δεν αναλογούν στους φορολογούμενους και να μην αποτυπώνεται ορθά η περιουσιακή τους κατάσταση, δημιουργώντας πρόβλημα και ανακολουθίες και στα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ σε μελλοντικές μεταβιβάσεις.

Επειδή πιστεύουμε, ότι η πρόθεση του νομοθέτη δεν ήταν να τιμωρήσει το ανθρώπινο λάθος, αλλά να προστατέψει τον κρατικό προϋπολογισμό από υπαναχωρήσεις και αιτήματα επιστροφών φόρων, παρακαλούμε ενόψει της τροπολογίας που προτίθεστε να ψηφίσετε στη Βουλή, όπως δώσετε τη δυνατότητα να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, ακόμα και στην περίπτωση που μειώνεται η φορολογητέα ύλη ή η αξία των δηλωθέντων ακίνητων, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε περίπτωση δε, που η μείωση του ΕΝΦΙΑ υπερβαίνει τα 300€, η δήλωση θα οδηγείται, όπως προβλέπεται για έλεγχο στις Δ.Ο.Υ. όποτε και θα καλείται ο φορολογούμενος να αποδείξει ότι πρόκειται για λάθος.

Η ανωτέρω πρόταση θεωρούμε ότι κινείται μέσα στο πνεύμα του νόμου, καθώς δε ζητάμε να ανακαλέσουμε, αλλά να τροποποιήσουμε τις ανωτέρω δηλώσεις, ούτε να επιστραφούν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, αλλά να μειωθούν τα βεβαιωθέντα, κρίνουμε δε απαραίτητο να διευκρινιστεί νομοθετικά, προκειμένου να μη χωρά περιθώριο παρερμηνείας».

Κατόπιν τούτου σας ζητούμε να μεριμνήσετε για την διευθέτηση του συγκεκριμένου προβλήματος που έχει προκύψει στις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9.

Θεωρούμε ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο και δεν περιορίζεται μόνο στο Ε9 αλλά σε όλες τις περιπτώσεις δηλώσεων που αφορούν τον συγκεκριμένο νόμο και αναμένουμε την δίκαιη λύση από την πλευρά σας».

Πηγή : newmoney