Στο «δόκανο» της Εφορίας χιλιάδες εμβάσματα και καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό

Στοιχεία με λογαριασμούς έστειλαν 54 χώρες

Φρέσκο χρήμα, μέσω πληρωμής πρόσθετων φόρων από αδήλωτα εισοδήματα παρελθόντων ετών,  αναμένεται να φέρουν  στα ταμεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(Εφορίες και τελωνεία) οι διασταυρώσεις από τη μία δηλωθέντων ετήσιων εισοδημάτων στην Εφορία και από την άλλη εμβασμάτων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που απέστειλαν τα τελευταία χρόνια χιλιάδες Έλληνες φορολογούμενοι σε τράπεζες του εξωτερικού ή διαφόρων  χρηματικοοικονομικών προιόντων (καταθέσεις κλπ) που διατηρούν σε αυτές.

Οι διασταυρώσεις οδηγούν πλέον σε αποδοτικά αποτελέσματα μετά την αποστολή στη χώρα μας από τις πρώτες 54 συμβαλλόμενες χώρες του εξωτερικού -μεταξύ των οποίων και η χώρα μας- πλήθους στοιχείων με τα τραπεζικά  περιουσιακά στοιχείων Ελλήνων φορολογουμένων στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού και τραπεζικού χαρακτήρα του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε.

Οπως ανακοίνωσε στη Βουλή η Υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη λάβει τους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς για το 2016 που διατηρούν Ελληνες φορολογούμενοι σε 54 χώρες του εξωτερικού, ενώ έως το τέλος του χρόνου ανάλογα στοιχεία αναμένονται και από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο συμφωνίας ανταλλαγής πληροφοριών που υπέγραψε η χώρα μας.

Για το 2018 θα ακολουθήσουν φορολογικά στοιχεία για πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Ελλήνων φορολογουμένων και από άλλες 30 χώρες του εξωτερικού που συνυπέγραψαν τη συμφωνία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού και τραπεζικού χαρακτήρα.

Στόχος της συμφωνίας μέσω του ΟΟΣΑ είναι η κάθε χώρα από τις 84 συμβαλλόμενες να αποστέλνει στις υπόλοιπες πλήρη και αναλυτικά φορολογικά και τραπεζικά στοιχεία για τους φορολογικούς κατοίκους της κάθε χώρας, προκειμένου να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή μέσω διασυνοριακών συναλλαγών και η απόκρυψη εισοδημάτων που εισπράτονται  εκτός της χώρας όπου φορολούνται οι πολίτες.

Οι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν τα εισοδήματα στη χώρα μας ανεξαρτήτως αν τα εισπράτουν σε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού (εξαίρεση προκύπτει μόνον όταν έχουν συναφθεί  συμφωνίες με τρίτες χώρες περι αποφυγής διπλής φορολόγησης εφόσον τα εισοδήματα ενός  φορολογικού κατοίκου μιας χώρας φορολογηθούν στη χώρα που παρήχθησαν)…

Ειδικότερα, η ενημέρωση για φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας από τις συμβαλλόμενες χώρες, μέσω της πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού και τραπεζικού χαρακτήρα, αφορά  καταθετικούς λογαριασμούς, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ασφάλιστρα συμβολαίων, ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων, ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κλπ.

Πηγή :newpost