Εξωδικαστικός: Δείτε τις δόσεις για οφειλές 20.000 έως 50.000 ευρώ

Λιγότερες από 120 δόσεις θα έχουν οι επιχειρήσεις με μεσαίο και υψηλό εισόδημα που εντάσσονται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικούς για ρύθμιση οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ.
Αυτό προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζονται οι δόσεις, όπως περιγράφεται στο σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης που εστάλη στην τρόικα για έγκριση.

Σύμφωνα με αυτήν:

Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 2,74% του ετήσιου καθαρού εισοδήματος (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Σε ετήσια βάση αυτό αντιστοιχεί σε 33% ετήσιων πληρωμών.
Αυτό σημαίνει ότι εάν με τις 120 δόσεις προκύπτει πληρωμή μικρότερη από το 2,74%, ο αριθμός των δόσεων θα μειώνεται μέχρι να καλυφθεί το 2,7% του ετήσιου εισοδήματος.
Όπως φαίνεται και στα παραδείγματα που δημοσιεύονται παρακάτω, για ετήσιο εισόδημα πάνω από 10.000-15.000 ευρώ προκύπτουν λιγότερες δόσεις από 120, ανάλογα με τις οφειλές.

Σε κάθε περίπτωση οι δόσεις για οφειλές προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορούν να υπερβούν τις 120.
Εάν όμως η οφειλή προς την εφορία ή τα ταμεία είναι μέχρι 3.000 ευρώ στον καθένα, τότε οι δόσεις θα είναι μέχρι 36.
Οι οφειλές προς εργαζόμενους θα εξοφλούνται σε έξι δόσεις.
Οι οφειλές προς όλους τους άλλους (π.χ. προμηθευτές) θα εξοφλούνται σε μέχρι 24 δόσεις.

Οι επιχειρήσεις θα υπάγονται αυτόματα στη διαδικασία χωρίς να χρειάζεται μελέτη βιωσιμότητας, εφόσον όμως έχουν θετικό αποτέλεσμα (κέρδη) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στην τελευταία χρήση, ή σε δύο από τις τρεις προηγούμενες.
Μια πρόσθετη προϋπόθεση είναι οι συνολικές οφειλές να μην ξεπερνούν το οκταπλάσιο του ετήσιου καθαρού εισοδήματος (EBITDA). Εάν το ξεπερνούν, τότε αντί για την αυτοματοποιημένη διαδικασία η επιχειρηση θα πρέπει να ενταχθεί στην κανονική διαδικασία, με διαβούλευση των πιστωτών κ.λπ.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο πιστωτής που έχει την πλειοψηφία των απαιτήσεων μπορεί να μην μπλοκάρει τη διαδικασία εφόσον κρίνει ότι η επιχείρηση δεν είναι βιώσιμη.
Με την αυτοματοποιημένη διαδικασία, θα διαγράφονται αυτόματα οι τόκοι υπερημερίας των τραπεζικών δανείων, τα πρόστιμα της εφορίας μέχρι το 95% και οι προσαυξήσεις των ασφαλιστικών ταμείων μέχρι το 85%.
Εάν, όμως, η αξία της περιουσίας του οφειλέτη υπερβαίνει το 25πλάσιο της οφειλής, δεν θα μπορεί να γίνεται διαγραφή των προσαυξήσεων προς το Δημόσιο.

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 10.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 15.000 ΕΥΡΩ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
20.000 274 73 411 49
25.000 274 91 411 61
30.000 274 109 411 73
35.000 274 120 411 85
40.000 274 120 411 97
45.000 274 120 411 109
50.000 274 120 411 120
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 20.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 25.000 ΕΥΡΩ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
20.000 548 36 685 29
25.000 548 46 685 36
30.000 548 55 685 44
35.000 548 64 685 51
40.000 548 73 685 58
45.000 548 82 685 66
50.000 548 91 685 73
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 30.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 35.000 ΕΥΡΩ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
20.000 822 24 959 21
25.000 822 30 959 26
30.000 822 36 959 31
35.000 822 43 959 36
40.000 822 49 959 42
45.000 822 55 959 47
50.000 822 61 959 52
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 40.000 ΕΥΡΩ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 45.000 ΕΥΡΩ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ
20.000 1.096 18 1.233 16
25.000 1.096 23 1.233 20
30.000 1.096 27 1.233 24
35.000 1.096 32 1.233 28
40.000 1.096 36 1.233 32
45.000 1.096 41 1.233 36
50.000 1.096 46 1.233 41

Πηγή : money-money