Πόσο θα είναι το νέο χαράτσι στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Στην έκδοση της ταυτότητας κτιρίου θα πρέπει να προχωρούν εφεξής όσοι πωλούν το ακίνητό τους, σε μία ακόμα κίνηση της κυβέρνησης για την επιβολή περισσότερης γραφειοκρατίας στις μεταβιβάσεις.

Η ταυτότητα κτιρίου εισάγεται με το νομοσχέδιο για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, που ξεκίνησε να ισχύει μετά και τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ταυτότητα αυτή περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που καλούνται και σήμερα να διαθέτουν οι πωλητές ακινήτων, όπως π.χ. το ενεργειακό πιστοποιητικό, προκειμένου να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση, αλλά σε αυτά προσθέτει και ορισμένα ακόμα, όπως, για παράδειγμα, την οικοδομική άδεια και τα σχέδια αυτής, με θεώρηση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής (εφόσον υπάρχει).

Επίσης, εφόσον το ακίνητο έχει τακτοποιηθεί πολεοδομικά, ζητούνται οι δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής κυρώσεων, τα σχέδια κατόψεων, το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται.

Σύμφωνα με μηχανικούς, το κόστος για τη συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου και έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού πληρότητας εκτιμάται ότι θα εκκινεί από περίπου 500 ευρώ και πιθανώς να πολλαπλασιάζεται ξεπερνώντας τα 1.000 ευρώ, εφόσον το ακίνητο φέρει κάποια πολεοδομική παράβαση που να χρήζει τακτοποίησης. 

Ωστόσο η  ταυτότητα κτιρίου περιορίζεται μόνο στις αγοραπωλησίες ακινήτων και όχι στο σύνολο των ακινήτων της χώρας, όπως ήταν η αρχική πρόθεση του νομοσχεδίου (και μάλιστα με υποχρέωση επανέκδοσης κάθε πέντε χρόνια).

Εκτός από τα ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής, την ταυτότητα κτιρίου θα πρέπει να εκδώσουν υποχρεωτικά εντός διαστήματος πέντε ετών και όλα τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, όπως και τα ιδιωτικά ακίνητα δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως π.χ. εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία κ.λπ.

Για τις ενοικιάσεις

Πέραν των μεταβιβάσεων, αλλαγές έχουν γίνει και στις ενοικιάσεις ακινήτων. Ειδικότερα, αν και τελικά δεν επιβλήθηκε η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρεσιών στα προς εκμίσθωση ακίνητα, εισήχθη η πρόβλεψη ότι «δεν επιτρέπεται η μίσθωση και παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης».

Επί της ουσίας, με τον τρόπο αυτόν, οι ιδιοκτήτες θα καθίστανται υπεύθυνοι για τυχόν αυθαιρεσίες που ανακύψουν. Με τη διάταξη αυτή, επιχειρείται να παρασχεθεί κίνητρο, προκειμένου να προβούν σε τακτοποίηση του ακινήτου τους πριν προχωρήσουν σε κάποια νέα μίσθωση.

Παράλληλα, με τη διατύπωση που έχει γίνει ουσιαστικά γίνεται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα νέα μισθωτήρια συμβόλαια και στα υφιστάμενα ή στις ανανεώσεις αυτών.

Πηγή : Έντυπη Καθημερινή