Αγώνας δρόμου για φορο-υποθέσεις που βαίνουν προς παραγραφή

Ποιοι φορολογικοί φάκελοι θα ανοίξουν κατά προτεραιότητα

Σε σπριντ 40 ημερών επιδίδονται οι φοροελεγκτές προκειμένου να μην παραγραφούν χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις.

Στον φοροελεγκτικό μηχανισμό έχει ανάψει φωτιές απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που  ορίζει ότι οι ελληνικοί τραπεζικοί λογαριασμοί δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς οι Φορολογικές Αρχές μπορούσαν να τους έχουν στη διάθεσή τους εντός της πενταετίας. Έτσι ανατρέπεται ο προγραμματισμός και ο έλεγχος κατά προτεραιότητα μεγάλων φορολογικών υποθέσεων.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 παραγράφονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις για τη χρήση του 2011,  οι υποθέσεις της χρήσης 2006 για τις οποίες υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία εξωτερικού, φέρνοντας στο επίκεντρο περίπου εκατό φακέλους της λίστας Λαγκάρντ καθώς και η χρήση του 2001 για τις υποθέσεις που δεν είχαν υποβληθεί δηλώσεις. Αν δεν εκδοθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου, οι υποθέσεις αυτές , όπως και χιλιάδες άλλες, οδηγούνται οριστικά στο αρχείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της εβδομάδας η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να δώσει νέες οδηγίες στα Ελεγκτικά Κέντρα και τις εφορίες για τον έλεγχο εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Οι ελεγκτές θα πρέπει να ανεβάσουν ταχύτητες και να επιδοθούν σε ένα σπριντ 40 ημέρων προκειμένου να εκδώσουν οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων σε όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις για να προλάβουν την παραγραφή τους.

Μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ οι φορολογικοί φάκελοι που θα ανοίξουν κατά προτεραιότητα  αφορούν:

1. Υποθέσεις της πενταετίας 2001-2005. Ελέγχονται αυτές για τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχουν υποβληθεί φορολογικές δηλώσεις (εισοδήματος και παρακρατούμενων φόρων). Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 15ετής περίοδος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να διενεργήσει έλεγχο. Στο επίκεντρο των ελεγκτών βρίσκεται η χρήση του 2001 η οποία παραγράφεται στο τέλος του έτους.

2. Υποθέσεις της πενταετίας 2006-2010. Ελέγχονται όσες μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς προθεσμίας παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο, έφθασαν στις φορολογικές αρχές  «συμπληρωματικά στοιχεία» που αποδεικνύουν ότι τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων είναι μεγαλύτερα από αυτά που έχουν δηλωθεί και ελεγχθεί ή ότι οι δηλώσεις που υπέβαλαν ήταν ανακριβείς. Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του ΣτΕ οι ελληνικοί τραπεζικοί λογαριασμοί δεν είναι συμπληρωματικά στοιχεία. Αντίθετα οι αλλοδαποί τραπεζικοί λογαριασμοί είναι συμπληρωματικά στοιχεία, επομένως η παραγραφή γι’ αυτούς είναι 10 έτης από το τέλος του έτους που έπρεπε να υποβληθεί η φορολογική δήλωση. Στο τέλος Δεκεμβρίου παραγράφεται η  χρήση του 2006.  Σημειώνεται ότι για να παραταθεί η παραγραφή από πέντε σε δέκα έτη, τα συμπληρωματικά στοιχεία πρέπει να έχουν παραδοθεί στη Φορολογική Αρχή μετά την πενταετία. Αν, αντιθέτως, ήταν γνωστά στη Φορολογική Αρχή εντός της πενταετίας, δεν επεκτείνεται η παραγραφή.

3. Υποθέσεις των χρήσεων 2008 και μετά. Στο στόχαστρο μπαίνουν υποθέσεις για τις οποίες η προθεσμία παραγραφής παρατάθηκε από τα 5 στα 20 έτη λόγω διαπίστωσης μεγάλης φοροδιαφυγής, εικονικών/πλαστών τιμολογίων, κλπ. Στην περίπτωση αυτή  ισχύει 20ετής παραγραφή.

4. Υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας 2011-2016. Για τις υποθέσεις αυτές η κανονική πενταετής περίοδος παραγραφής δεν έχει ακόμη λήξει.  Στο τέλος του έτους παραγράφεται η χρήση του 2011 που σημαίνει ότι οι ελεγκτές θα πρέπει  μέσα στις επόμενες 40 ημέρες να τρέξουν τις υποθέσεις μεγαλοκαταθετών για τη χρήση του 2011.

Πηγή: newsbeast