Τι συμβαίνει με τη βραχυχρόνια μίσθωση και διαμονή στην απόφαση της ΑΑΔΕ

Χαρτόσημο και ΦΠΑ στη βραχυχρόνια διαμονή.

Για ασάφειες στη διατύπωση της απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κάνει λόγο ο φοροτεχνικός, Γιώργος Χριστόπουλος, ο οποίος επισημαίνει ότι στο νόμο 4446, και συγκεκριμένα στην τελευταία τροποποίηση, δεν γίνεται η διάκριση ανάμεσα βραχυχρόνια διαμονή και βραχυχρόνια μίσθωση.

 

Στην απόφαση της ΑΑΔΕ αναφέρονται και οι δύο όροι, χωρίς ωστόσο να γίνεται διάκριση ανάμεσά τους. Παρόλ’ αυτά οι διατάξεις του νόμου σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις είναι διαφορετικές.

 

Χαρτόσημο και ΦΠΑ στη βραχυχρόνια διαμονή

 

Σύμφωνα με τον κύριο Χριστόπουλο για τη διαμονή επιβάλλεται φόρος προστιθέμενης αξίας και απαιτείται χαρτόσημο, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της μίσθωσης. «Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν, εάν θα υπάρξει κάποια διόρθωση κατά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, και εάν έχει γίνει κάποιο σφάλμα σε σχέση με τη διατύπωση περί βραχυχρόνιας μίσθωσης ή βραχυχρόνιας διαμονής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις».

 

«Η σωστή διατύπωση είναι “βραχυχρόνια μίσθωση”, καθότι αφορά στην ενοικίαση καταλύματος μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Μεταξύ άλλων όμως, στην απόφαση δεν ξεκαθαρίζεται εάν εκτός από τα φυσικά πρόσωπα η απόφαση αφορά και εταιρείες. Σε περίπτωση για παράδειγμα που μιλάμε για νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να ορίζεται εάν οι διαχειριστές των ακινήτων αυτών οφείλουν να διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του ΕΟΤ», αναφέρει ο φοροτεχνικός.

 

Υπενθυμίζουμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αφορά στο εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού.

 

Πρόκειται για εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 και της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων. Συνεπώς σύμφωνα με το άρθρο 40 του ΚΦΕ, το ετήσιο εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με την ακόλουθη κλίμακα:

 

0 – 12.000 ευρώ:       15%

 

12.0001 – 35.000 ευρώ: 35%

 

35.001 ευρώ και άνω:   45%

 

Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό φορολογείται ως προερχόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα του άρθρου 21 του ν. 4172/2013.

 

Όπως επισημάναμε και προηγουμένως, το εισόδημα που αποκτάται στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 39Α, του ν. 4172/2013 (Α΄167) απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

 

Το εισόδημα που αποκτάται από νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

 

Η βραχυχρόνια μίσθωση

 

Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ακινήτου που συνάπτεται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους.

 

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση ισχύει με βάση το νόμο, ότι στα ακίνητα που είναι δυνατό να εμπίπτουν στην οικονομία διαμοιρασμού, συμπεριλαμβάνονται και τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών, ενώ δεν υπάρχει πλέον περιορισμός ως προς το εμβαδό (τουλάχιστον 9 τμ, με φυσικό αερισμό και θέρμανση) ούτε ο γενικός περιορισμός στον αριθμό των ακινήτων ανά ΑΦΜ δικαιούχου εισοδήματος (ίσχυε περιορισμός για 2 ακίνητα ανά ΑΦΜ), εκτός αν με ΚΥΑ επιβληθούν τοπικά τέτοιοι περιορισμοί για λόγους προστασίας της κατοικίας.

 

Ως διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, ορίζεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα, που αναλαμβάνει την διαδικασία ανάρτησης ακινήτου στις ψηφιακές πλατφόρμες με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση και γενικά μεριμνά για τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου. Διαχειριστής ακινήτου δύναται να είναι είτε κύριος του ακινήτου ή νομέας ή επικαρπωτής ή υπεκμισθωτής ή τρίτος.

Πηγή : forologikanea