Νέες διαπραγματεύσεις για τις 120 δόσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες

Στο νέο γύρο επαφών που ξεκινά σήμερα και θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των Θεσμών, θα εξετασθεί εκ νέου το αίτημα της ελληνικής πλευράς για την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, είχε βγει εκτός του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών, αν και στον νόμο υπάρχει η πρόνοια (σ.σ. παράγραφο 21 του Άρθρου 15) για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία έως 120 δόσεις. Βέβαια για να ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να υπάρξει έγκριση από τους Θεσμούς και εν συνεχεία να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Μέχρι στιγμής, δηλαδή κοντά οκτώ μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, και αυτό διότι οι Θεσμοί δεν έχουν ανάψει το πράσινο φως. Κάτι που εκτιμούν Κυβερνητικές πηγές ότι θα γίνει αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια του νέου γύρου επαφών.

Την εκτίμησή τους αυτή τη στηρίζουν στην κατ’ αρχήν συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των δύο πλευρών την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο η ελληνική πλευρά θα πρέπει να κάμψει και τις τελευταίες ενστάσεις των Θεσμών οι οποίοι εκτιμούν ότι η ένταξη και των ελεύθερων επαγγελματιών στη ρύθμιση των 120 δόσεων (σ.σ. αφορά χρέη προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία) θα δημιουργήσει πρόβλημα στα ταμεία. Αυτό το επιχείρημα θα προσπαθήσει να αντικρούσει η ελληνική πλευρά, η οποία και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της προηγούμενης εβδομάδας υποστήριξε πως υπάρχει μηχανισμός (σ.σ. η πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού) ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει ως “κόφτης” των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Με βάση τα έσοδα, τα έξοδα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Από το ποσό το οποίο θα περισσεύει το 1/3 αυτού θα κατευθύνεται για την αποπληρωμή της μηνιαίας δόσης για οφειλές σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Η ελληνική πλευρά προτείνει η ρύθμιση των 120 δόσεων να ακολουθήσει το μοντέλο της αυτοματοποιημένης ρύθμισης οφειλών που ισχύει πλέον για τις επιχειρήσεις με χρέη από 20.000 – 50.000 ευρώ. Δηλαδή μετά από αίτηση του ελεύθερου επαγγελματία στις αρμόδιες υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, να προτείνουν λύσεις ρύθμισης οφειλών ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Δηλαδή οι προτάσεις του Δημοσίου και των Ταμείων, όπως προβλέπεται και από τον νόμο, να κινούνται στο πλαίσιο της δυνατότητας διαγραφής βασικής οφειλής, προστίμων και προσαυξήσεων με την παράλληλη δυνατότητα επιμήκυνσης περιόδου αποπληρωμής με 120 μηνιαίες δόσεις.

Εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες, η τύχη των οποίων θα κριθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, ελληνική πλευρά και Θεσμοί συμφώνησαν σε αλλαγές στον Νόμο Κατσέλη με απώτερο στόχο να περιοριστούν οι περιπτώσεις όπου στρατηγικοί κακοπληρωτές εκμεταλλεύονται τον νόμο.

Σύμφωνα με Κυβερνητικές πηγές, θα συσταθεί επιτροπή αποτελούμενοι από δικαστές οι οποίοι θα ελέγχουν τις νέες αιτήσεις που θα “πέσουν” στο σύστημα. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται πως ο αιτών έχει οικονομική επιφάνεια δεν θα προχωρά η αίτησή του. Η ίδια επιτροπή θα εξετάσει και τις παλιές αιτήσεις, σε μια προσπάθεια αφ ενός να ξεκαθαρίσει ποιοι και πόσοι έχουν εκμεταλλευθεί την προστασία που δίνει ο Νόμος Κατσέλη (σ.σ. με βάση τραπεζικούς κύκλους αφορά το 25% των αιτήσεων) και αφ ετέρου να ξεμπλοκάρουν τα Ειρηνοδικεία.

Έλεγχος και άρση του τραπεζικού απορρήτου θα γίνεται και σε όσους έχουν λάβει δύο αναβολές εκδίκασης της αίτησής τους, ενώ η ημερομηνία για να οριστεί νέα δικάσιμος, αν κάποιος αιτηθεί αναβολή της εκδίκασης, θα πρέπει να δίνεται εντός 30 ημερών.

Σε ότι αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τροποποιήσεις, όπως η απλοποίηση των διαδικασιών, δηλαδή ένα δικαιολογητικό το οποίο πέφτει στο σύστημα ηλεκτρονικά να μην υποχρεώνεται ο αιτών να το καταθέτει και εγγράφως, θα πρέπει να ρυθμίζονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές, αν απαιτηθούν, θα εξετασθούν στην πορεία, αφού οι Θεσμοί φέρεται να επέμειναν πως θα πρέπει να περάσει πρώτα εύλογο χρονικό διάστημα 8-9 μηνών από την ενεργοποίηση του νόμου.

Πηγή : capital