Φρένο σε ποινικές διώξεις φορολογούμενων για υποθέσεις που έχουν παραγραφεί

Μία ακόμα κίνηση σε συνέχεια των αποφάσεων του ΣτΕ.

Ένα ακόμα βήμα για την προστασία των φορολογουμένων και την οριστική παραγραφή φορολογικών υποθέσεων τίθεται σε εφαρμογή, καθώς η ΑΑΔΕ, δημοσιοποίησε και έκανε αποδεκτή τη σχετική γνωμοδότηση του β’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθμό 254/2017.

 

Όπως ορίζεται στο σκεπτικό του ανώτατου δικαστηρίου για φορολογούμενους των οποίων οι οικονομικές χρήσεις δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο και δεν εκδίδεται διορθωτική πράξη προσδιορισμού φόρου, εξαιτίας της παραγραφής στο δικαίωμα που διατηρεί το Δημόσιο να επιβάλλει φόρο, ούτε υποβάλλεται εναντίον τους μηνυτήρια αναφορά, ούτε ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος τους.

 

Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί συνέχεια των αποφάσεων του ΣτΕ σχετικά με το χρόνο παραγραφής, οι οποίες επί της ουσίας απαλείφουν το δικαίωμα παρατάσεων στο χρόνο παραγραφής από πλευράς του Δημοσίου.

 

Όπως αναφέρει σχετικά στην απόφασή του το ΝΣΚ «Προκειμένου περί Χρήσεων που δεν προτεραιοποιούνται προς έλεγχο και έκδοση πράξεως διορθωτικού προσδιορισμού, λόγω παραγραφής του δικαιώματος προς επιβολή του φόρου κλπ, δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατή υποβολή μηνυτήριας αναφοράς από τα όργανα της φορολογικής διοίκησης, αφού για τις υποθέσεις αυτές δεν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος και να εκδοθεί οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς και την εν συνεχεία άσκησή της ποινικής διώξεως».

 

Επί της ουσίας και η συγκεκριμένη γνωμοδότηση, έρχεται να προστεθεί στα όσα ήδη ανέφεραν τα Φορολογικά Νέα σε σχέση με τις αποφάσεις 1738, 2934 και 2935 του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναφορικά με το χρόνο παραγραφής, στο δικαίωμα των φορολογικών αρχών να ελέγξουν και να επιβάλλουν φόρο σε κάποιο φορολογούμενο. Όπως ορίζεται σε αυτή την περίπτωση, η παράταση του χρόνου παραγραφής στα 20 χρόνια είναι δυνατή για τη φορολογική διοίκηση ακόμα και πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). Ωστόσο για να διατηρεί αυτό το δικαίωμα, θα πρέπει να μην έχει παρέλθει το δικαίωμα παραγραφής των πέντε ετών που έχει το Δημόσιο για να προβεί σε έλεγχο.

 

Εκ των πραγμάτων τόσο οι αποφάσεις του συμβουλίου της Επικρατείας, όσο και η θέση που εκφράζει το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις, έρχονται να θέσουν οριστικά στο αρχείο, χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στα έτη 2006-2010, καθότι θεωρούνται παραγεγραμμένες. Έτσι, από τη μία πλευρά το Δημόσιο χάνει το δικαίωμα να προχωρήσει σε ελέγχους πέρα από τη χρήση του 2011, δικαίωμα το οποίο θα απολέσει  και για τη χρήση αυτή με την πάροδο του 2017, αφετέρου όπως υποστηρίζουν νομικοί κύκλοι με τους οποίους συνομιλήσαμε, μπαίνει τέλος με αυτόν τον τρόπο στην έκδοση διαδοχικών νόμων, οι οποίοι έδιναν το δικαίωμα στο Δημόσιο να προχωρεί σε διαρκείς παρατάσεις του χρόνου παραγραφής.

Πηγή : forologikanea