Φρένο στους ελέγχους εμβασμάτων εξωτερικού μετά την πενταετία

Σε απόλυτη αρμονία με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορούν στο χρόνο παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, βρίσκεται το πνεύμα της εγκυκλίου με αριθμό 1194 του 2017, που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στο κείμενο δίνονται συγκεκριμένες διευκρινίσεις για το πότε και εάν οι λογαριασμοί που βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογούν παρατάσεις στο χρόνο παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, πέραν της αρχικής πενταετούς προθεσμίας.

Πότε λογίζονται οι λογαριασμοί ως συμπληρωματικά στοιχεία

Όπως σημειώνει το κείμενο που υπογράφει ο διοικητής της Αρχής, Γιώργος Πιτσιλής, και αφορά στις περιπτώσεις τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων στοιχείων, όπως χρηματοοικονομικά προϊόντα, τραπεζικές κινήσεις, διαφορές χαρτοφυλακίου και υπόλοιπα λογαριασμών, αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία που μπορούν να παρατείνουν το χρόνο παραγραφής, σε πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Σε αυτή δηλαδή, κατά την οποία η φορολογική αρχή αποδεδειγμένα δεν είχε αντιληφθεί και επομένως δεν μπορούσε να έχει υπόψη της στο διάστημα της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, τις πληροφορίες αυτές.

Όπως συμπεραίνει η ΑΑΔΕ, κάθε πληροφορία η οποία περιέρχεται σε γνώση της φορολογικής αρχής, και προκύπτει από την επεξεργασία τραπεζικού λογαριασμού, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και από στοιχεία που προσκομίζει ο ίδιος ο φορολογούμενος, δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει λόγο παράτασης της προθεσμίας παραγραφής μίας φορολογικής υπόθεσης, κάτι που ορίζεται και στην απόφαση 2934 του ΣτΕ.

 

Τι συμβαίνει με τους λογαριασμούς εξωτερικού

Επίσης, κατά τα όσα διευκρινίζει η Αρχή, όταν υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός στο εξωτερικό, στον οποίο έχει σταλεί εξερχόμενο έμβασμα ή λογαριασμός του εσωτερικού, στον οποίο έρχονται χρήματα από το εξωτερικό, ούτε η μία ούτε η άλλη περίπτωση δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία. Κι αυτό γιατί η φορολογική αρχή όφειλε να έχει ελέγξει τα στοιχεία αυτά και να έχει γνώση των συγκεκριμένων κινήσεων.

Τι αναφέρει το ΣτΕ

Θυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι στην απόφαση 2934 του ΣτΕ, που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, κρίνεται ο βαθμός στον οποίο οι ελληνικοί τραπεζικοί λογαριασμοί αποτελούν συμπληρωματικό στοιχείο.Σε κάθε περίπτωση, το Δημόσιο, έχει την καταρχήν βασική πενταετή προθεσμία για να επιβάλλει φόρο. Όμως αυτή η προθεσμία καθίσταται δεκαετής, εάν μετά την πάροδο της αρχικής πενταετίας, περιέλθουν σε γνώση της φορολογικής αρχής, συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία δεν γνώριζε το Δημόσιο, ούτε μπορούσε να τα γνωρίζει.

Το ΣτΕ έκρινε ουσιαστικά ότι η εφορία είχε το δικαίωμα εκ του νόμου να ελέγξει τον φορολογούμενο κατά την πρώτη πενταετία, κάτι που εάν δεν έπραξε αποτελεί δική της παράλειψη.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ:

«Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχων, διευκρινίζεται ότι οι πληροφορίες που έχουν περιέλθει στη Φορολογική Διοίκηση από την αλλοδαπή (όπως π.χ. τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, λοιπές κινητές αξίες, διαφορές χαρτοφυλακίου, τραπεζικές κινήσεις, διαφορές υπολοίπων λογαριασμών), συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία, εφόσον, αφενός, η Φορολογική Διοίκηση αποδεδειγμένα δεν είχε και δικαιολογημένα δεν μπορούσε να τις έχει υπόψη της κατά την αρχική πενταετή προθεσμία παραγραφής, και, αφετέρου, διαπιστώνεται από τον έλεγχο μη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη με βάση τα στοιχεία αυτά. Συνεπώς, δε θεωρείται πληροφορία από την αλλοδαπή και ως εκ τούτου δε συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο, η πληροφορία, η οποία περιέρχεται σε γνώση της φορολογικής αρχής μέσω της επεξεργασίας του ημεδαπού τραπεζικού λογαριασμού ή από στοιχεία που προσκομίζει ο φορολογούμενος κατά την επεξεργασία του ημεδαπού τραπεζικού λογαριασμού και αφορούν τις ως άνω πληροφορίες (χρηματοοικονομικά προϊόντα κ.λπ.). Τέτοια είναι η περίπτωση ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού αλλοδαπής που τροφοδοτήθηκε από λογαριασμούς της ημεδαπής (εξερχόμενο έμβασμα) ή τροφοδότησε λογαριασμούς της ημεδαπής (εισερχόμενο έμβασμα)».

Πηγή : forologikanea