Αυτόματα θα γίνεται ο εντοπισμός των οφειλετών του Δημοσίου

Επιταχύνονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών μέσων που χρησιμοποιεί για την είσπραξη οφειλών προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Eπί της ουσίας η ΑΑΔΕ έχει στόχο να καταρτίσει μία μορφή ηλεκτρονικού προφίλ οφειλών, των πολιτών ή των νομικών προσώπων προς το Δημόσιο.

Έτσι, οι φορολογικές αρχές θα έχουν πλήρη και άμεση εικόνα για τις οφειλές αμέσως μόλις αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες.

Το γεγονός αυτό θα επιταχύνει την υλοποίηση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, κατασχέσεων, πλειστηριασμών, δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών.

Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα συνδέεται απευθείας με τις διαθέσιμες πλατφόρμες συλλογής πληροφοριών όπως είναι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η Εργάνη, ο Τειρεσίας και το Κτηματολόγιο.

Αυτό προκύπτει από τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών».

Επί της ουσίας, όποια επιχείρηση αναλάβει την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, θα πρέπει να σχεδιάσει και να αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα υποθέσεων (case management system), το οποίο θα διευκολύνει την παρακολούθηση και διαχείριση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών, με σκοπό την αυτοματοποίησή τους.

Εκπαίδευση των στελεχών της ΑΑΔΕ για τη διαχείριση της νέας πλατφόρμας

Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο του έργου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η εκπαίδευση επιλεγμένων χρηστών της ΑΑΔΕ. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρματου Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και με πόρους του ελληνικού Δημοσίου.

Όπως ορίζεται στη σχετική προκήρυξη της ανεξάρτητης αρχής, η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 15 Ιανουαρίου του 2018 έως τις 17:00.

Πηγή : forologikanea