Νόμος Κατσέλη: Ποιούς θα αφορά η άρση τραπεζικού απορρήτου

Κλείδωσε η άρση του τραπεζικού απορρήτου όσων καταφεύγουν στο νόμο Κατσέλη, καθώς κυβέρνηση και θεσμοί συμφώνησαν, κατά τις διαπραγματεύσεις π για τις αλλαγές που θα θεσμοθετηθούν έως τον Ιανουάριο στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.

Στόχος ο εντοπισμός όσων καταχρηστικά έχουν κάνει αίτηση προστασίας, επιδιώκοντας ουσιαστικά να κερδίσουν χρόνο.

Σύμφωνα με στοιχεία από τις τράπεζες ένας στους τέσσερις κατά την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσής του είτε ζητά αναβολή ή δεν εμφανίζεται καθόλου στο δικαστήριο, είτε διαπιστώνεται ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Η άρση του απορρήτου θα ξεκινήσει από αυτούς που θα κάνουν αίτηση υπαγωγής στο νόμο το 2018, αλλά σταδιακά θα επεκταθεί και για αυτούς που, ενώ η εκδίκαση της υπόθεσής τους εκκρεμεί, ζητούν αναβολή ή δεν εμφανίζονται στο δικαστήριο κατά την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης.


Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν θα θέσουν φραγμό σε αυτές τις πρακτικές, υποχρεώνοντας όσους ζητούν αναβολή να ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή δικαστικών που θα συσταθεί και να δεχθούν την άρση του τραπεζικού απορρήτου τους.

Αντίστοιχα θα υποχρεώνει όσους αναίτια απουσιάζουν να εμφανιστούν στο δικαστήριο εντός 30 ημερών, χάνοντας, αν δεν το κάνουν, την προστασία του νόμου.

Οι εκκρεμείς αιτήσεις για το νόμο Κατσέλη εκτιμάται ότι φθάνουν τις 170.000 και ένας στους τέσσερις, όπως προκύπτει από τα στοιχεία κατορθώνει αξιοποιώντας «τα παραθυράκια» του νόμου, να κερδίσει χρόνο.

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση συστηματικής κατάχρησης του νόμου είναι η υποβολή αίτησης, παρά το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου. Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη στον νόμο Κατσέλη είναι:

• Ο δανειολήπτης να είναι φυσικό πρόσωπο, δηλαδή να μη διαθέτει εμπορική ιδιότητα και

• Το ύψος της ακίνητης περιουσίας να είναι έως 120.000 ευρώ (για τον άγαμο) προσαυξημένο κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ ανά τέκνο και μέχρι τρία τέκνα.

Πηγή: Έντυπη Καθημερινή