Πότε θα αλλάξει ο νόμος Κατσέλη

Σε αλλαγές στον νόμο Κατσέλη, οι οποίες θα έρθουν την ερχόμενη Άνοιξη, συναίνεσε η ελληνική πλευρά. Αυτό προκύπτει από το επικαιροποιημένο μνημόνιο που συμφωνήθηκε μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των Θεσμών.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο «οι αρχές θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου για τον νόμο περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών (νόμος 3869/2010 – ν. Κατσέλη) και θα υποβάλουν έκθεση που θα περιέχει (α) τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα δικαστήρια που ασχολούνται με τις αιτήσεις και β) τις προτάσεις των ενδιαφερομένων για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών ελλείψεων, ιδίως όσον αφορά την ταχύτητα επεξεργασίας των υποθέσεων και την εξάλειψη του κινδύνου διαδικαστικών καταχρήσεων. Τα ευρήματα και οι προτάσεις της έκθεσης θα συζητηθούν με τα θεσμικά όργανα”.

Σε άλλο σημείο του επικαιροποιημένου μνημονίου, αναφέρεται πως σε διαβούλευση με τα θεσμικά όργανα, οι αρχές θα τροποποιήσουν μέχρι τον Απρίλιο του 2018 (βασικό παραδοτέο) τον νόμο περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών (ν. Κατσέλη) και θα λάβουν πρόσθετες ενέργειες για την αντιμετώπιση των διαπιστωθεισών ελλείψεων που καθορίζονται στο τεχνικό μνημόνιο συμφωνίας (SectionFF), ιδίως με τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών για τον φιλτράρισμα των μη παραδεκτών αιτήσεων και για τη σημαντική μείωση του χρονικού διαστήματος μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης.

Σημειώνεται πως από τον Απρίλιο του 2017, το υπουργείο Δικαιοσύνης παρέχει σε τριμηνιαία βάση λεπτομερείς πληροφορίες στα θεσμικά όργανα σχετικά με την καθυστέρηση και την επεξεργασία υποθέσεων που σχετίζονται με το Ν. 3869/2010, ενώ το υπουργείο Οικονομικών και η Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους θα παρέχουν σε τριμηνιαία βάση πληροφορίες στα θεσμικά όργανα σχετικά με την απορρόφηση των κρατικών επιδοτήσεων που σχετίζονται με το Ν. 3869/2010.

Σε ό,τι αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, για να βελτιωθεί η εφαρμογή του πλαισίου, συμφωνήθηκε οι αρχές να προβούν, μέχρι το Φεβρουάριο, σε αξιολόγηση των πιθανών διοικητικών και τεχνικών εμποδίων για την υποβολή πλήρους αίτησης και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ οφειλετών και δανειοληπτών. Μέχρι τον Μάρτιο του 2018 (βασικό παραδοτέο), τα εμπόδια αυτά θα αντιμετωπιστούν, μεταξύ άλλων με τις αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις, όπως αναφέρεται στο επικαιροποιημένο μνημόνιο.

Πηγή : capital