Παραγράφονται χιλιάδες φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις που είχαν ξεμείνει στο ΣΔΟΕ

Αιτία η μεγάλη καθυστέρηση με την οποία γίνεται η μεταφορά τους στην Α.Α.Δ.Ε.-Στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, 21 μήνες μετά την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων διενέργειας φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων από το Σ.Δ.Ο.Ε., άρχισαν να μεταφέρονται από την υπηρεσία αυτή στην Α.Α.Δ.Ε. οι πρώτες 15.004 υποθέσεις.

Περισσότερες από 36.000 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις που εκκρεμούσαν για έλεγχο στο Σ.Δ.Ο.Ε. μεταφέρονται με ρυθμούς …. χελώνας σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η καθυστέρηση στη μεταφορά των υποθέσεων υπερβαίνει πλέον τα 2 χρόνια από τη στιγμή που οι αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. να διενεργεί φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους καταργήθηκαν και μεταφέρθηκαν στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και τις λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.. Συνέπεια της καθυστέρησης είναι οι περισσότερες από τις 36.000 εκκρεμείς αυτές υποθέσεις είτε να έχουν πλέον ήδη παραγραφεί είτε να βαίνουν προς παραγραφή στις 31-12-2017, δηλαδή σε 10 εργάσιμες ημέρες!

Σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1γ της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015, που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015, η διαδικασία μεταφοράς των 36.000 συνολικά εκκρεμών υποθέσεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων από το Σ.Δ.Ο.Ε. στις υπηρεσίες της λειτουργούσας τότε Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) έπρεπε να είχε νομοθετηθεί στις 30 Οκτωβρίου 2015. Τελικά νομοθετήθηκε, με καθυστέρηση 9 μηνών, στις 27 Ιουλίου 2016, με το άρθρο 61 του ν. 4410/2016. Κατά το διάστημα των 9 μηνών καθυστέρησης που μεσολάβησε, όλες αυτές οι υποθέσεις παρέμεναν ανέλεγκτες («παγωμένες») στο Σ.Δ.Ο.Ε.!

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 η διαδικασία μεταφοράς των 36.000 υποθέσεων θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τη δημοσίευση του νόμου εκείνου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις αρχές Αυγούστου 2016 και να είχε ολοκληρωθεί το αργότερο σε δύο μήνες. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, καθώς χρειάστηκε να φθάσουμε στο τέλος Ιουλίου του 2017, δηλαδή να περάσουν άλλοι 12 μήνες, για να εκδοθεί από την υφυπουργό Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου η πρώτη απόφαση που προέβλεπε την μεταφορά 15.004 υποθέσεων από το Σ.Δ.Ο.Ε. σε υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.!

Πριν από λίγες μέρες, εξάλλου, περίπου δύο χρόνια και ένα μήνα μετά την αφαίρεση των φοροελεγκτικών αρμοδιοτήτων από το Σ.Δ.Ο.Ε., η υφυπουργός Οικονομικών Αικ. Παπανάτσιου εξέδωσε μια δεύτερη απόφαση για τη μεταφορά κι άλλων υποθέσεων από το Σ.Δ.Ο.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε. Συγκεκριμένα, με απόφαση της κας Παπανάτσιου, η οποία εκδόθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2017, προβλέπεται ότι μεταφέρονται άλλες 8.570 υποθέσεις από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καταγεγραμμένες «σε προσαρτώμενο κρυπτογραφημένο και προσυπογεγραμμένο ηλεκτρονικό μαγνητικό μέσο (CD), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 61 του ν. 4410/2016.»! Μετά την εξέλιξη αυτή, υπολείπονται ακόμη προς μεταφορά από το Σ.Δ.Ο.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε. περίπου 12.500 υποθέσεις.

H μεγάλη καθυστέρηση στις διαδικασίες καταγραφής και μεταφοράς των 36.000 συνολικά εκκρεμών υποθέσεων που είχαν μείνει αμανάτι στο Σ.Δ.Ο.Ε. από το καλοκαίρι του 2015 πλήττει τα συμφέροντα του Δημοσίου. Εξαιτίας της καθυστέρησης αυτής, οι περισσότερες από τις 36.000 υποθέσεις είτε έχουν ήδη παραγραφεί είτε πρόκειται να παραγραφούν σε 10 εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα στις 31-12-2017. Ουσιαστικά, για τις περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές, δεν υπάρχει πια χρόνος για να διαχωριστούν, να προτεραιοποιηθούν, να κατανεμηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. και να ελεγχθούν, δεδομένου ότι οι νομοθετηθείσες από πέρυσι τριετείς παρατάσεις των προθεσμιών παραγραφής των συγκεκριμένων υποθέσεων, έχουν κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως αντισυνταγματικές.

Πηγή :  dikaiologitika