Ευκολότερη η απώλεια της ρύθμισης των 100 δόσεων από την 1η Ιανουαρίου

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 ο κλοιός σφίγγει ακόμη περισσότερο γύρω από τους φορολογουμένους που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς όσοι καθυστερούν ακόμη και μία μέρα την πληρωμή οποιασδήποτε νέας οφειλής τους θα βγαίνουν αυτόματα εκτός της ρύθμισης.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες θα διεκδικούν το σύνολο των ανεξόφλητων υπολοίπων των ρυθμισμένων έως και σε 100 δόσεις οφειλών τους εφαρμόζοντας εις βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή προχωρώντας σε κατασχέσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και περιουσιακών τους στοιχείων.

Από την Πρωτοχρονιά θα τεθεί σε ισχύ το αυστηρότερο καθεστώς προϋποθέσεων παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Σύμφωνα με το νέο αυτό καθεστώς, όσοι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 για τις 100 δόσεις θα τίθενται αυτόματα εκτός της ρύθμισης αυτής, εφόσον δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα οποιαδήποτε νέα οφειλή τους (π.χ. δόση φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ) προς το Δημόσιο βεβαιωθεί στο όνομά τους από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά.

Ακόμη και μία ημέρα να είναι εκπρόθεσμοι, θα χάνουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων και, σε κάθε περίπτωση, ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του ενταγμένου στη ρύθμιση αυτή χρέους θα είναι άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο.

Οι οφειλέτες για να μη χάσουν τα ευεργετήματα της ρύθμισης των 100 δόσεων και βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά θα πρέπει να πληρώνουν εγκαίρως ολόκληρα τα ποσά των νέων οφειλών τους προς το Δημόσιο, πριν δηλαδή αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα, έστω και εν μέρει, ή να εντάσσουν τις νέες οφειλές προς το Δημόσιο που θα προκύπτουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 – πριν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες έστω και εν μέρει – στην πάγια ρύθμιση.

Η ρύθμιση αυτή προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για κάποιον έκτακτο φόρο. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν θα χάνεται. Μάλιστα, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα πριν η οφειλή τους γίνει ληξιπρόθεσμη να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων.

Πηγή : cnn