Πώς μπορείτε να πάρετε επιστροφή ΦΠΑ από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τι προβλέπεται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Τη δυνατότητα να λάβουν επιστροφή ΦΠΑ για επιχειρηματικές δραστηριότητες σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν οι εταιρείες με έδρα την Ελλάδα.

 

Παρά το γεγονός ότι ορισμένες χώρες της ΕΕ δεν επιτρέπουν την επιστροφή ΦΠΑ για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, όπως είναι τα έξοδα εστίασης, οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες, τα καύσιμα καθώς και άλλες κατηγορίες, στην Ελλάδα υφίσταται το συγκεκριμένο δικαίωμα. Έτσι, κάθε επιχείρηση που έχει τη φορολογική της έδρα στην Ελλάδα, μπορεί να λάβει επιστροφή του ΦΠΑ από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. για δαπάνες που πραγματοποίησε εκεί.

 

Προθεσμία υποβολής της αίτησης

 

Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, και μπορεί να αφορά στο σύνολο του ημερολογιακού έτους. Σε ό,τι αφορά στον αριθμό των αιτήσεων που κατατίθενται στη φορολογική αρχή του κράτους μέλους, από το οποίο ζητάει μία επιχείρηση την επιστροφή για επαγγελματικές δαπάνες, μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

 

Πλαφόν στο ποσό επιστροφής

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η αίτηση αφορά περίοδο επιστροφής ενός ημερολογιακού έτους, το ποσό επιστροφής δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ, και αν η αίτηση αφορά σε περίοδο μικρότερη του ημερολογιακού έτους και όχι μικρότερη από τρεις μήνες, το ποσό επιστροφής που ζητά μία επιχείρηση, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 400 ευρώ.

 

Για να μπορέσει μία επιχείρηση να διεκδικήσει το ποσό της επιστροφής που δικαιούται, ενδέχεται να της ζητηθούν ηλεκτρονικά αντίγραφα τιμολογίων, τα οποία θα επισυνάπτονται στην αίτηση επιστροφής, εάν η αξία του τιμολογίου υπερβαίνει τα 250 ευρώ για δαπάνες καυσίμων και τα 1.000 ευρώ για λοιπές δαπάνες. Για να γνωρίζει ο δικαιούχος ότι το κράτος μέλος παρέλαβε την αίτηση και τα τιμολόγια, ενημερώνεται με ηλεκτρονικά μέσα για την ημερομηνία παραλαβής της.

 

Ο χρόνος επιστροφής

 

Σε ό,τι αφορά στο χρόνο επιστροφής, η απόφαση εκδίδεται σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, και η επιστροφή πραγματοποιείται σε οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώσει ο δικαιούχος.

 

Δικαίωμα προσφυγής

 

Ας σημειωθεί πως στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί, μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης για επιστροφή ΦΠΑ, προσφεύγοντας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους και με βάση το ισχύον δίκαιο του κράτους αυτού.

 

Καθεστώς prorata

 

Τέλος σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν βρίσκεται στη χώρα επιστροφής – π.χ. Γερμανία – μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές που παρέχουν έκπτωση, καθώς και συναλλαγές που δεν παρέχουν το δικαίωμα έκπτωσης στη χώρα αυτή. Έτσι, από το ποσό που εγκρίθηκε αρχικά, θα του επιστραφεί αυτό που αναλογεί στις εισροές που του παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης στη χώρα του. Έτσι, εάν το αρχικό ποσό που εγκρίθηκε ήταν 100 ευρώ, pro– rata60%, το τελικό ποσό που θα του επιστραφεί είναι 100Χ60%=60 ευρώ. (Διευκρινίζεται ότι χώρες όπως η Γερμανία χρησιμοποιούν τον όρο TaxIdentificationNumber(αριθμός φορολογικής ταυτότητας), αντί του ΑΦΜ).

Πηγή : forologikanea