Διευκολύνσεις σε οφειλέτες για φορολογική ενημερότητα

Τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν χρέη στην εφορία και θέλουν να πωλήσουν κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή να εισπράξουν κάποιο ποσό από τις δραστηριότητές τους προβλέπει απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μέχρι πρότινος για να εκδώσει κάποιος φορολογική ενημερότητα θα έπρεπε η εφορία να παρακρατήσει σχεδόν το 100% της οφειλής προς το Δημόσιο και το ποσό που έμενε αποδιδόταν στον φορολογούμενο.

Δηλαδή κάποιος φορολογούμενους που έχει ρυθμίσει το χρέος του στην εφορία σε δόσεις ακόμα και αν ήθελε να πωλήσει κάποιο ακίνητο η εφορία θα παρακρατούσε το 100% του χρέους και το υπόλοιπο ποσό αποδιδόταν στον φορολογούμενο.

Με την απόφαση εξορθολογίζεται η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και τίθενται για πρώτη φορά σαφείς κανόνες για τον καθορισμό των ποσοστών παρακράτησης από την εφορία.

Σκοπός της μεταρρύθμισης, όπως αναφέρεται στην απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, είναι η διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων με γνώμονα τη διευκόλυνση των συναλλαγών για τις οποίες απαιτείται φορολογική ενημερότητα, τη μεταχείριση των φορολογουμένων με διαφάνεια και την ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Επιβράβευση για συνεπείς

Οι συνεπείς φορολογούμενοι, που τηρούν τις ρυθμίσεις των οφειλών τους, επιβραβεύονται και διευκολύνονται στις συναλλαγές τους, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετείται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών.

Τα ποσοστά παρακράτησης κλιμακώνονται ανάλογα με τον ρυθμό αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών και ξεκινούν από 10% όταν έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής και φτάνουν το 70% όταν το αποπληρωμένο ποσό ρύθμισης είναι μικρότερο ή ίσο του 30% της οφειλής.

Ειδικότερα:

1. Οταν έχει αποπληρωθεί πάνω από το 70% της ρυθμισμένης οφειλής το ποσοστό της παρακράτησης προκειμένου να εκδοθεί φορολογική ενημερότητα ανέρχεται στο 10%.
2. Οταν έχει αποπληρωθεί πάνω από το 50% της ρυθμισμένης οφειλής το ποσοστό της παρακράτησης ανέρχεται στο 30%.
3. Οταν έχει αποπληρωθεί πάνω από το 30% της ρυθμισμένης οφειλής το ποσοστό της παρακράτησης προκειμένου να εκδοθεί φορολογική ενημερότητα ανέρχεται στο 50%.
4. Οταν έχει αποπληρωθεί κάτω ή ίσο με το 30% της ρυθμισμένης οφειλής το ποσοστό της παρακράτησης ανέρχεται στο 70%.

Με τη νέα απόφαση και με σκοπό τη διευκόλυνση της ταμειακής ρευστότητας των οφειλετών που εισπράττουν περιοδικές απαιτήσεις η παρακράτηση ορίζεται σε ποσοστό 10%, ενώ για εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή άνω των 5.000 ευρώ τίθεται ελάχιστο ποσό παρακράτησης ίσο με μία δόση και για εναπομένουσα οφειλή άνω των 20.000 ευρώ ελάχιστο ποσό παρακράτησης ίσο με δύο δόσεις ρύθμισης.

Κάτω από την αντικειμενική

Τέλος, ορίζεται ότι κατά την έκδοση βεβαίωσης οφειλής (που επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας) για την πώληση ακινήτου, στην περίπτωση όπου το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, η διασφάλιση της οφειλής περιορίζεται στη διαφορά ανάμεσα στο τίμημα και την αντικειμενική αξία.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνονται οι συναλλαγές επί ακινήτων φορολογουμένων, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή ταμειακή θέση και οι οφειλές τους δεν εξοφλούνται πλήρως με το τίμημα της πώλησης, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών.

Δηλαδή με το νέο σύστημα επιτρέπεται η πώληση ακινήτου κάτω από την αντικειμενική αξία, προκειμένου ο υπόχρεος να μπορέσει να αποπληρώσει και τα χρέη του στο ελληνικό Δημόσιο.

Kathimerini