Φοροδοξίες 02.01.2018

Γνωρίζετε ότι:

 • Μέχρι και την 31.12.2018 αναστέλλεται η επιβολή του φόρου υπεραξίας σε μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Σημειώνεται ότι η επιβολή φόρου υπεραξίας επί των μεταβιβάσεων ακινήτων προβλεπόταν να τεθεί αρχικά σε εφαρμογή από το 2015. Αρχικά, είχε χορηγηθεί αναστολή του φόρου υπεραξίας μέχρι 31.12.2016 και στη συνέχεια δόθηκε παράταση στην παραπάνω αναστολή μέχρι και 31.12.2017.
 • Στις 31.12.2017 παραγράφονται για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος τα φορολογικά έτη 2006 (στην περίπτωση 10ετούς παραγραφής) και 2011 (στην περίπτωση 5ετούς παραγραφής). Συνεπώς, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί οι πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου για τα έτη αυτά στους ελεγχόμενους φορολογούμενους. Σημειώνεται ότι, μετά από την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (1738/2017) δεν μπορεί να δοθεί παράταση στο χρόνο παραγραφής, καθώς η πρακτική αυτή των διαδοχικών παρατάσεων κρίθηκε ως αντισυνταγματική.
 • Από 1.1.2018 τα νέα φορολογικά μέτρα συνοψίζονται ως εξής: α) τίθεται σε εφαρμογή ο φόρος διαμονής στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο φόρος υπολογίζεται ως σταθερό ποσό ανά ημέρα και ανά χρησιμοποιούμενο δωμάτιο από €0.50 έως €4.00, ανάλογα με τον τύπο του ξενοδοχειακού καταλύματος. Σε αντίθεση με τα ξενοδοχεία, η διαμονή σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα επιβαρύνεται σε κάθε περίπτωση με €0,50 ημερησίως, χωρίς κλιμάκωση, β) όσοι εκμισθώνουν ακίνητα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού (τύπου Airbnb) θα πρέπει να εγγράφονται και να δηλώνουν τα ακίνητά τους στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Για τη μη συμμόρφωση με τη σχετική υποχρέωση επιβάλλεται πρόστιμο €5.000. Επίσης, η μη δήλωση των μισθωμάτων στο Μητρώο μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναχώρηση του πελάτη,  επισύρει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, γ) καταργείται η μείωση φόρου κατά 1.5% σε μισθούς και συντάξεις λόγω παρακράτησης (προείσπραξης) του φόρου για τα εισοδήματα αυτά και δ) καταργήθηκε ήδη από 1.1.2017 η μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες.
 • Από 1.1.2018 καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά: 
  Λήμνο, Ικαρία, Άγιο Ευστράτιο, Ψαρά, Οινούσσες, Φούρνοι, Θύμαινα, Άγιο Μηνά, Δωδεκάνησα, Κάλυμνο, Αστυπάλαια, Κάσο, Τήλο, Σύμη, Νίσυρο, Πάτμο, Χάλκη, Σαριά, Λειψοί, Ψέριμο, Αγαθονήσι, Λέβιθα, Καστελόριζο, Αρκοί, Γυαλί, Τέλενδο, Φαρμακονήσι, Κίναρο.
 • Από 1.7.2018 καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. στα νησιά:
  Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο.
 • Δεν υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή λόγω απλής συνδρομής λογιστικών διαφορών, αλλά αποκλειστικά όταν η διαφορά με το μη δηλωθέν εισόδημα οφείλεται σε απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων. Για την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς θα πρέπει επομένως να διερευνάται αν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ενώ σε περίπτωση λογιστικών διαφορών που οφείλονται σε διόρθωση κερδών μετά από την εφαρμογή των κανόνων περί ενδοομιλικών τιμολογήσεων, δεν συνίσταται έγκλημα φοροδιαφυγής και επομένως δεν τίθεται ζήτημα υποβολής μηνυτήριας αναφοράς (ΠΟΛ 1209/2017).
 • Οι πρώτες ευρωπαϊκές λίστες μη συνεργάσιμων κρατών για φορολογικούς σκοπούς δημοσιεύτηκαν πρόσφατα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρχικά, δημοσιεύθηκε μία λίστα με 17 χώρες, οι οποίες δεν εφαρμόζουν τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα φορολόγησης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο Παναμάς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Νότια Κορέα, οι νήσοι Μάρσαλ, το Μπαχρέιν κ.α. Επιπλέον, εγκρίθηκε μία «γκρίζα» λίστα 47 χωρών που ανέλαβαν δεσμεύσεις να αλλάξουν τη φορολογική τους νομοθεσία. Στη παραπάνω λίστα περιλαμβάνονται ενδεικτικά η Τουρκία, η Ελβετία, η ΠΓΔΜ, η Σερβία και το Μαυροβούνιο κ.α.
 • Δεν προβλέπεται πλέον η αυτοδίκαιη έγκριση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας μετά την άπρακτη παρέλευση της οριζόμενης από τον νόμο προθεσμίας. Επομένως, σε περίπτωση ρητής μη έγκρισης του συνόλου ή μέρους των υπόψη δαπανών από την αρμόδια υπηρεσία (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) και εφόσον η μη έγκριση αυτή κοινοποιείται μετά από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων του οικείου έτους ή μετά από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, η επιχείρηση θα οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος προκειμένου να εκπέσει μικρότερο ποσό δαπανών από αυτό που είχε δηλωθεί αρχικά. Η δήλωση αυτή εφόσον υποβάλλεται εντός μηνός από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης θεωρείται εμπρόθεσμη (ΠΟΛ 1210/2017).
 • Κώδικα δεοντολογίας για την αποφυγή διπλής παρακράτησης φόρων σε διασυνοριακές επενδύσεις δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Κώδικας περιλαμβάνει λύσεις για επενδυτές, με σκοπό τη βελτίωση του παρόντος συστήματος και την αποφυγή της διπλής φορολόγησης του εισοδήματος από επενδύσεις, όπως μερίσματα, τόκοι και δικαιώματα, ώστε να προκύψουν πιο γρήγορες, απλοποιημένες και τυποποιημένες διαδικασίες για την επιστροφή παρακρατούμενων φόρων.

Πηγή : grant-thornton