Φορολογικά κίνητρα που φέρνει στο προσκήνιο το νέο πολυνομοσχέδιο

Τι αναφέρουν οι προς ψήφιση διατάξεις

Σειρά φορολογικών κινήτρων αλλά και κατάργηση κάποιων άλλων, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα.

Σε ό,τι αφορά στις ευνοϊκές ρυθμίσεις, θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας επιχειρήσεων. Σε αυτή την περίπτωση παρέχεται κίνητρο, σύμφωνα με το οποίο τα κέρδη μιας επιχείρησης που προκύπτουν από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για τα οποία χρησιμοποιήθηκε διεθνώς αναγνωρισμένη πατέντα, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσης. Η αρχή της απαλλαγής γίνεται από τη χρήση μέσα στην οποία εισέπραξε έσοδα από την πώληση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η απαλλαγή παρέχεται υπό την προϋπόθεση εμφάνισης σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, των κερδών που απαλλάσσονται από την φορολογία, και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση, προερχόμενα από το σύνολο των εσόδων της επιχείρησης.

Κίνητρα κεφαλαιοποίησης για Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Επιπλέον, στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εντάσσεται η παροχή κινήτρων κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών από διάφορους αναπτυξιακούς νόμους, εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο, με φορολογικό συντελεστή 5%. Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 353 του πολυνομοσχεδίου, οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν έως και 31/12/2020, ενώ για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1/1/2019 έως και 31/12/2019, ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης ανέρχεται στο 10% και για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2020 ο συντελεστής είναι 20%.

Επιπλέον οι μη εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες και οι Ε.Π.Ε. έχουν τη δυνατότητα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών από αναπτυξιακούς νόμους, με συντελεστή 10%, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση. Για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1/1/2020 έως και 31/12/2020 ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης είναι 20%.

Φορολογικά κίνητρα που καταργούνται

Στον αντίποδα, καταργούνται φορολογικά κίνητρα, τα οποία παρέμεναν ανενεργά ή είχαν πολύ περιορισμένη εφαρμογή.

Έτσι, παύει να ισχύει η επιβολή φόρου 2% επί της αξίας του οχήματος κατά τη μεταβίβαση φορτηγών με άδεια κυκλοφορίας πριν τις 30 Σεπτεμβρίου του 2010.

Συν τοις άλλοις καταργείται η χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς και το άρθρο 4 του νόμου 3201/2003, το οποίο αφορά στην παροχή χρηματικής αποζημίωσης για ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίου, αλλάκαι τα φορολογικά κίνητρα περί αποκατάστασης κτιρίων στο Γεράνι και στο Μεταξουργείο του δήμου Αθηναίων που προβλέπονται στα 43 και 44 του νόμου 4030/2011.

Τέλος καταργούνται τα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους τους οι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε.