Νέα συνεργασία της Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε. με την Αίαντας Τροφοδοσίες Α.Ε.

Η εταιρεία μας στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξής της, αλλά και με στόχο να εξυπηρετεί καλύτερα και ποιοτικότερα είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι πλέον συνεργάζεται με την  με την εταιρεία   Αίαντας Τροφοδοσίες εισαγωγική και εξαγωγική Α.Ε.  

Η συνεργασία μας αφορά στην παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και την ανάληψη της εποπτείας ολόκληρου του λογιστηρίου.